Toán lớp 2 | cách tìm x dạng cơ bản PHÉP TRỪ | học online thằng thầy lợi .

Toán lớp 2 | cách tìm x dạng cơ bản PHÉP TRỪ | học online thằng thầy lợi .

Toán lớp 2 | cách tìm x dạng cơ bản PHÉP TRỪ | học online thằng thầy lợi .
Quy tắc cần nhớ khi làm bài tập tìm x phép trừ .
SỐ BỊ TRỪ = HIỆU + SỐ TRỪ ,
SỐ TRỪ = SỐ BỊ TRỪ - HIỆU

BÀI TẬP VỀ TÌM X LỚP 2
http://www.giasuonline.net/2020/05/bai-tap-tim-x-nang-cao-lop-2.html

BÀI TẬP VỀ TÌM X LỚP 3
http://www.giasuonline.net/2020/05/bai-tap-tim-x-nang-cao-lop-3.html

BÀI TẬP VỀ TÌM X LỚP 4
http://www.giasuonline.net/2020/05/bai-tap-tim-x-nang-cao-lop-4.html