Toán lớp 2 | hướng dẫn cách giải bài toán tìm x cơ bản dạng PHÉP NHÂN | học online thằng thầy lợi

Toán lớp 2 | hướng dẫn cách giải bài toán tìm x cơ bản dạng PHÉP NHÂN | học online thằng thầy lợi

Toán lớp 2 | hướng dẫn cách giải bài toán tìm x cơ bản dạng PHÉP NHÂN | học online thằng thầy lợi

Quy tắc cần nhớ khi giải bài toán tìm x cơ bản dạng phép nhân là : THỪA SỐ = TÍCH : THỪA SỐ ( muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết )
BÀI TẬP VỀ TÌM X LỚP 2
http://www.giasuonline.net/2020/05/bai-tap-tim-x-nang-cao-lop-2.html

BÀI TẬP VỀ TÌM X LỚP 3
http://www.giasuonline.net/2020/05/bai-tap-tim-x-nang-cao-lop-3.html

BÀI TẬP VỀ TÌM X LỚP 4
http://www.giasuonline.net/2020/05/bai-tap-tim-x-nang-cao-lop-4.html