Toán lớp 2 | tìm x cơ bản dạng THỪA SỐ trong phép nhân | học online thằng thầy lợi

Toán lớp 2 | tìm x cơ bản dạng THỪA SỐ trong phép nhân | học online thằng thầy lợi

Toán lớp 2 | tìm x cơ bản dạng THỪA SỐ trong phép nhân | học online thằng thầy lợi

Quy tắc cần nhớ khi tìm x cơ bản phép nhân là : THỪA SỐ = TÍCH : THỪA SỐ . Hiểu như sau : muốn tìm thừa số chưa biết ( x ) ta lấy TÍCH chia THỪA SỐ đã biết
BÀI TẬP VỀ TÌM X LỚP 2
http://www.giasuonline.net/2020/05/bai-tap-tim-x-nang-cao-lop-2.html

BÀI TẬP VỀ TÌM X LỚP 3
http://www.giasuonline.net/2020/05/bai-tap-tim-x-nang-cao-lop-3.html

BÀI TẬP VỀ TÌM X LỚP 4
http://www.giasuonline.net/2020/05/bai-tap-tim-x-nang-cao-lop-4.html