Tập hợp là gì ? Toán lớp 6 thầy lợi

Tập hợp là gì ? Toán lớp 6 thầy lợi