Nêu tử số và mẫu số của các phân số sau | toán học lớp 5

Nêu tử số và mẫu số của các phân số sau | toán học lớp 5 trang 4 ôn tập khái niệm về phân số
( tử số và mẫu số là gì tử số và mẫu số lớp 4 tử số và mẫu số ) phân số lớp 5 olm dạng toán phân số lớp 5 học phân số lớp 5 khái niệm phân số lớp 5 ôn tập phân số lớp 5 toán lớp 5 phân số