Hướng dẫn cách giải bài toán tìm x lớp 2 dạng cơ bản PHÉP CHIA

Hướng dẫn cách giải bài toán tìm x lớp 2 dạng cơ bản PHÉP CHIA | học online lớp 2 môn toán thằng thầy lợi .

Hướng dẫn cách giải bài toán tìm x lớp 2 dạng cơ bản PHÉP CHIA
Quy tắc : muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân số chia ( SỐ BỊ CHIA = THƯƠNG X SỐ CHIA ) Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia thương ( SỐ CHIA = SỐ BỊ CHIA ; THƯƠNG )