Cách tìm số liền trước của 1 số | học online lớp 2

Cách tìm số liền trước của 1 số KHÔNG BAO GIỜ SAI | học online lớp 2 môn toán thằng thầy lợi . Quy tắc tìm số liền trước của 1 số : SỐ LIỀN TRƯỚC = SỐ ĐÓ - 1
số liền trước của số liền trước số bé nhất có hai chữ số là số liền trước số lớn nhất có một chữ số là số liền trước của 19 là bao nhiêu số liền trước của 10 số liền trước bé nhất có hai chữ số số liền trước của số 10 số liền trước của số bé nhất có hai chữ số là số liền trước của số 10 là số bao nhiêu số liền trước của số 12 số liền trước của số 1 là số mấy số liền trước là gì số liền trước là số liền trước là cộng hay trừ số liền trước số 20 là số nào số liền trước số 10 là số mấy số liền trước nhỏ nhất có hai chữ số số liền trước số nhỏ nhất có hai chữ số là số liền trước số 12 là số mấy toán số liền trước số liền trước 10 số liền trước 13 số liền trước 20 số liền trước của 20 là bao nhiêu toán lớp 3 số liền trước số liền trước số 6 số liền trước của 80 số liền trước số 9