Tổng hợp các dạng bài tập về hình nón | thầy lợi

Tổng hợp các dạng bài tập toán về hình nón | thầy lợi
Tổng hợp các dạng bài tập toán về hình nón | thầy lợi

Công thức hình nón
Bài 1 : Cho hình nón có chiểu cao h , độ dài đường sinh l , bán kính đáy là r .
a ) Tính diện tích xung quanh ( theo công thức )
b) Tính diện tích toàn phần ( theo công thức )
c) Tính diện tích mặt đáy hình nón ( theo công thức )

Kiến thức cần có khi giải bài tập về hình nón 
Công thức cách tính diện tích xung quanh hình nón
Công thức cách tính diện tích toàn phần hình nón
Công thức cách tính diện tích hình nón
công thức cách tính diện tích mặt đáy hình nón
công thức cách tính chu vi mặt đáy hình nón
công thức cách tính chu vi hình nón có hay không ?

Diện tích hình nón ( diện tích xung quanh , diện tích toàn phần )
Bài 1 : Cho hình nón có chiều cao bằng 4 cm , bán kính đáy bằng 3 cm . Tính diện tích xung quanh của hình nón ?

Bài 2 : Tính diện tích xung quanh của hình nón được sinh ra khi quay tam giác đều ABC có cạnh a xung quanh đường cao AH .

Bài 3 : Cho tam giác vuông tại B có AB = a , góc A =30 độ . Quay tam giác này xung quanh cạnh AB . Diện tích toàn phần của hình nón được tạo thành là

Bài 4 : C8a1t hình nón N bằng một mặt phẳng đi qua trục của hình nón được thiết diện là một tam giác vuông cân có diện tích bằng 3 a bình . Diện tích xung quanh của hình nón là

Bài 5 : Một hình nón có đường sinh bằng đường kính đáy và bằng 2 R . Diện tích xung quanh của ?
hình nón .

Thể tích hình nón
Bài 1 : Cho hình nón N có đường sinh bằng 9 cm , chiều cao bằng 3 cm . Tính thể tích hình nón N

Bài 2 : Cho tam giác ABC vuông cân tại A có cạnh AB = 2 a . Quy tam giác này xung quanh cạnh AB . Tính thể tích của khối nón được tạo thành

Bài 3 : Cho hình chóp đều S.ABCD , đáy có cạnh 2a , cạnh bên bằng 3a . Hình nón N ngoại tiếp hình chóp S.ABCD . Thể Tích của khối nón N là

Bài 4 : Một hình tứ diện đều cạnh a có một đỉnh là đỉnh của hình nón , 3 đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón . Tính thể tích khối nón bằng

Bài 5 : Khối nón N có chiều cao bằng 3 a . Thiết diện song song và cách mặt đáy một đoạn thẳng a , có diện tích bằng 64 /9 bi a bình . Khi đó thể tích khối nón N bằng bao nhiêu ?

Bài 6 : Cho tam giác ABC vuông tại A cạnh AB=6 , AC =8 , M là trung điểm AC . Tính thể tích khối tròn xoay do tam giác BMC quay một vòng quanh cạnh AB bao nhiêu ?Dạng bài tập liên quan về hình nón
Bài 1 Cho hình nón đỉnh S có đường cao bằng 6 cm , bán kính đáy bằng 8 cm . Trên đường tròn đáy lấy hai điểm A, B sao cho AB = 12 cm . Diện tích tam giác SAB bằng bao nhiêu ?

Bài 2 : Một hình nón được sinh ra do một tam giác đều cạnh a quay quanh đường cao của nó . Một mặt có thể tể tích bằng thể tích hình nón đó thì có bán kính bằng bao nhiêu ?

Bài 3 :Cho hình nón đỉnh S , tâm đáy là O , góc ở đình là 135 độ . Trên đường tròn đáy lấy điểm A cố định điểm M di động . Tìm số vị trí M để diện tích SAM đạt giá trị lớn nhất ?

Bài 4 : Cho mặt cầu tâm O bán kính R . Xét mặt phẳng (P) thay đổi cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn ( C) . Hình nón (N) có đỉnh S nằm trên mặt cầu , có đáy là đường tròn ( C) và có chiều cao h ( h > R ) . Tính h để thể tích khối nón được tạo nên bởi (N) có giá trị lớn nhất .

Bài 5: Người ta đặt được vào một hình nón hai khối cầu có bán kính lần lượt là a và 2a sao cho các khối cầu đều tiếp xúcc với mặt xung quanh của hình nón , hai khối cầu tiếp xúc với nhau và khối cầu lớn tiếp xúc với đáy của hình nón . Bán kính đáy của hình nón đã cho là ?


Diện tích thiết diện 
Bài 1 : Một hình nón có đường sinh bằng 3 cm , và góc ở đỉnh bằng 90 độ . Cắt hình nón bởi mặt phẳng alpha đi qua đỉnh sao cho góc giữa alpha và mặt đáy bằng 60 độ . Khi đó diện tích thiết diện là bao nhiêu ?

bài tập hình nón lớp 9
bài tập hình nón cụt
bài tập hình nón lớp 12
bài tập hình nón có lời giải
bài tập hình nón 12
bài tập hình nón có đáp án
bài tập về hình nón
bài tập về hình nón tròn xoay
bài tập hình nón khối nón
giải bài tập toán 9 bài hình nón
giải bài tập bài hình nón hình nón cụt
bài tập về hình nón có đáp án
bài tập hình trụ hình nón hình cầu lớp 9
bài tập trụ nón cầu hình học 12
các dạng bài tập hình nón
giải bài tập hình nón hình nón cụt
bài tập thiết diện hình nón
dạng bài tập về hình nón
các dạng bài tập về hình nón
bài tập diện tích xung quanh hình nón
bài tập tính diện tích xung quanh hình nón
bài tập về hình nón 12
giải bài tập hình nón lớp 12
giải bài tập hình nón lớp 9
giải bài tập hình nón
giải bài tập toán 9 hình nón
giải bài tập toán lớp 12 hình nón
bài tập hình nón hình trụ
bài tập hình nón hình trụ violet
bài tập hình nón hình nón cụt
bài tập về hình nón hình trụ
bài tập trắc nghiệm hình nón hình trụ
bài tập về hình nón khối nón
bài tập trắc nghiệm hình nón khối nón
bài tập khó về hình nón
bài tập về hình nón lớp 9
bài tập về hình nón lớp 12
các bài tập về hình nón lớp 12
một số bài tập về hình nón
bài tập trắc nghiệm hình nón violet
bài tập trắc nghiệm hình nón
bài tập nâng cao hình nón
bài tập trắc nghiệm về hình nón
bài tập thể tích hình nón
bài tập hình trụ hình nón hình cầu lớp 12
giải bài tập toán 9 hình nón hình nón cụt