Tổng hợp các dạng bài tập về TÌM X nâng cao | thằng thầy lợi

Tổng hợp các dạng bài tập về TÌM X nâng cao | thằng thầy lợi

Tổng hợp các dạng bài tập về TÌM X nâng cao | thằng thầy lợi
BÀI TẬP TÌM X LỚP 2
DẠNG CƠ BẢN
Giải dạng toán trên theo quy tắc tìm thành phần chưa biết như sau :
Phép cộng
x+a=b
a+x=b
Quy tắc để tìm x : số hạng = tổng - số hạng
nói đơn giản : Muốn tìm số hạng thứ nhất ta lấy tổng trừ số hạng thứ 2 hoặc ( muốn tìm số hạng thứ 2 ta lấy tổng trừ số hạng thứ nhất )

Phép trừ
x-a=b
a-x=b
Quy tắc để tìm x : số bị trừ = hiệu + số trừ ( số trừ = số bị trừ - hiệu )
Nói đơn giản : muốn tìm số trừ ta lấy hiệu cộng số trừ  ( muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu )

Phép chia
x:a=b
a:x=b

Quy tắc để tìm x : số bị chia = thương x số chia ( số chia = số bị chia : thuông )
Nói đơn giản : muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân số chia ( muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia thương )

DẠNG NÂNG CAO
a) Dạng bài tìm thành phần chưa  biết mà vế trái là tổng , hiệu với 1 số , vế phải là một tổng , hiệu , tích , thương của hai số
vd:
x:3=28:4
b) Các bài tìm x mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính .
vd :
x+x+6=14

c)Bài tìm x mà là biểu thức có dấu ngoặc đơn
vd:
(x+1) + (x+3) + (x+5) =30

d) Bài toán tìm x có lời văn
Vd : Tìm một số biết rằng khi thêm số đó 15 rồi bớt đi 3 thì bằng 6 . Tìm số đó ?

e) x là số tự nhiên nằm chính giữa hai số tự nhiên khác
vd :
1) 10<x<12
2) 13<x+7<18

g ) Tìm x bằng cách thử chọn
vd : x+x<2

BÀI TẬP TÌM X LỚP 3

BÀI TẬP TÌM X LỚP 4

BÀI TẬP TÌM X LỚP 5

BÀI TẠP TÌM X LỚP 6

BÀI TẬP TÌM X LỚP 7

BÀI TẬP TÌM X LỚP 8

bài tập tìm x lớp 2
bài tập tìm x lớp 3
bài tập tìm x lớp 7
bài tập tìm x lớp 5
bài tập tìm x lớp 4
bài tập tìm x lớp 3 nâng cao
bài tập tìm x lớp 2 violet
bài tập tìm x lớp 8
bài tập tìm x lớp 6
bài tập tìm x để a nguyên
bài tập tìm x lớp 2 nâng cao
bài tập tìm x toán lớp 2
bài tập tìm x của lớp 2
bài tập tìm x lớp 6 có đáp an
bài tập tìm x lớp 6 nâng cao có đáp an
bài tập tìm x lớp 6 violet
bài tập tìm x lớp 6 nâng cao
bài tập tìm x lớp 5 violet
bài tập tìm x lớp 6 có đáp án
bài tập về tìm x
các bài tập tìm x
bài tập tìm x của lớp 3
bài tập tìm x có giá trị tuyệt đối lớp 6
bài tập tìm x 4
bài tập tìm x nâng cao lớp 6
bài tập tìm x nâng cao lớp 3
bài tập tìm x nâng cao lớp 5
bài tập tìm x nâng cao lớp 2
bài tập tìm x có giá trị tuyệt đối
bài tập tìm x đơn giản
bài tập tìm x để biểu thức nguyên
bài tập tìm x để căn thức có nghĩa
bài tập tìm x nguyên để p nguyên
bài tập tìm x trong trị tuyệt đối
bài tập tìm x lớp 5 có đáp án
bài tập tìm x lớp 4 nâng cao
bài tập tìm x lớp 3 violet
bài tập tìm x lớp 3 có dư
bài tập tìm x toán lớp 3
các bài tập tìm x lớp 3
bài tập tìm x y lớp 6
bài tập tìm x toán 8
bài tập tìm m để hàm số xác định
bài tập tìm x nâng cao
bài tập tìm x nâng cao lớp 4
bài tập tìm x nâng cao lớp 7
những bài tập tìm x lớp 6
bài tập tìm x số nguyên
bài tập tìm x số nguyên lớp 6
một số bài tập tìm x lớp 6
một số bài tập tìm x lớp 2
bài tập tìm x toán lớp 6
bài tập tìm x toán lớp 5
bài tập tìm x toán lớp 4
bài tập tìm x toán lớp 7
bài tập tìm x trong nguyên lý kế toán
bài tập tìm x toán 6
bài tập về tìm x lớp 6
bài tập về tìm x lớp 2
bài tập về tìm x lớp 3
bài tập về tìm x lớp 4
bài tập về tìm x lớp 5
bài tập về tìm x lớp 7
bài tập về tìm x lớp 8
bài tập tìm x lớp 6 học kì 1
bài tập toán tìm x lớp 2 nâng cao
bài tập toán tìm x lớp 2 cơ bản
các bài tập tìm x lớp 2
bài tập toán lớp 2 tìm x
dạng bài tập tìm x lớp 2
giải bài tập tìm x lớp 2
dạng bài tập tìm x lớp 3
bài tập toán lớp 3 tìm x
các dạng bài tập tìm x lớp 3
các bài tập tìm x lớp 4
bài tập toán tìm x lớp 4
giải bài tập tìm x lớp 4
các dạng bài tập tìm x lớp 4
giải bài tập toán tìm x lớp 4
bài tập toán lớp 4 tìm x
bài tập tìm x lớp 5 nâng cao
bài tập tìm x lớp 5 cơ bản
các bài tập tìm x lớp 5
bài tập toán lớp 5 tìm x
các bài tập tìm x lớp 5 nâng cao
bài tập tìm x lớp 6 học kì 2
bài tập tìm x lớp 6 số nguyên
bài tập tìm x lớp 7 nâng cao
bài tập tìm x toán 7
bài tập tìm x lớp 7 violet
bài tập toán tìm x lớp 7
các bài tập tìm x lớp 7
bài tập tìm x lũy thừa lớp 7
giải bài tập tìm x lớp 7
các dạng bài tập tìm x lớp 7
bài tập toán tìm x lớp 8
các bài tập tìm x lớp 8
các dạng bài tập tìm x lớp 8
bài tập tìm x lớp 9
các bài tập tìm x lớp 9
giải bài tập tìm x lớp 9
bài tập toán tìm x lớp 9