Tổng hợp các dạng bài tập về hình nón cụt | thầy lợi

Tổng hợp các dạng bài tập về hình nón cụt | thầy lợi

Tổng hợp các dạng bài tập về hình nón cụt | thầy lợi
Kiến thức cần thiết khi làm bài tập về hình nón cụt
  1. Công thức tính diện tích hình nón cụt
  2. công thức tính diện tích xung quanh hình nón cụt
  3. Công thức tính diện tích toàn phần hình nón cụt
  4. Công thức tính thể tích hình nón cụt
  5. Công thức tính chu vi mặt đáy hình nón cụt


CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH XUNG QUANH , DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN , THỂ TÍCH ..
Bài 1 : Hình nón cụt có r1 , r2 là các bán kính đáy , l là độ dài đường sinh . h là chiều cao hình nón cụt
a) Tính diện tích xung quanh hình nón cụt ( công thức )
b) Tính diện tích toàn phần hình nón cụt ( công thức )
c) Tính thể tích hình nón cụt ( công thức )
d) Tính chu vi mặt đáy hình nón cụt ( công thức )


DIỆN TÍCH XUNG QUANH , DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN
Bài 1 : Hình nón cụt có bán kính hay đáy lần lượt là 2 cm , 4 cm , độ dài đường sinh là 6 cm . Tính diện tích xung quanh hình nón cụt

Bài 2 . Hình nón cụt có bán kính hai đáy lần lượt là 3 cm , 5 cm , độ dài đường sinh là 7 cm . Tính diện tích toàn phần hình nón cụt


THỂ TÍCH 
Bài 1 : Hình nón cụt có bán kính hai đáy lần lượt là 4 cm , 6 cm , độ dài đường sinh là 8 cm , chiều cao hình nón cụt là 6 cm . Tính thể tích hình nón cụt .


giải bài tập hình nón hình nón cụt
giải bài tập toán 9 hình nón hình nón cụt
bài tập hình nón
bài tập về hình nón
giải bài tập bài hình nón hình nón cụt
bài tập hình nón hình nón cụt
bài tập hình nón khối nón