Tổng hợp các dạng bài tập về Diện Tích Hình Nón | thầy lợi

Tổng hợp các dạng bài tập về Diện Tích Hình Nón | thầy lợi

Tổng hợp các dạng bài tập về Diện Tích Hình Nón | thầy lợi

Công thức hình nón
Bài 1 : Cho hình nón có chiểu cao h , độ dài đường sinh l , bán kính đáy là r .
a ) Tính diện tích xung quanh ( theo công thức )
b) Tính diện tích toàn phần ( theo công thức )
c) Tính diện tích mặt đáy hình nón ( theo công thức )

Diện tích hình nón ( diện tích xung quanh , diện tích toàn phần )
Bài 1 : Cho hình nón có chiều cao bằng 4 cm , bán kính đáy bằng 3 cm . Tính diện tích xung quanh của hình nón ?

Bài 2 : Tính diện tích xung quanh của hình nón được sinh ra khi quay tam giác đều ABC có cạnh a xung quanh đường cao AH .

Bài 3 : Cho tam giác vuông tại B có AB = a , góc A =30 độ . Quay tam giác này xung quanh cạnh AB . Diện tích toàn phần của hình nón được tạo thành là

Bài 4 : C8a1t hình nón N bằng một mặt phẳng đi qua trục của hình nón được thiết diện là một tam giác vuông cân có diện tích bằng 3 a bình . Diện tích xung quanh của hình nón là

Bài 5 : Một hình nón có đường sinh bằng đường kính đáy và bằng 2 R . Diện tích xung quanh của ?
hình nón .

bài tập diện tích xung quanh hình nón
bài tập tính diện tích xung quanh hình nón