Tổng hợp các dạng bài tập toán về TÌM X cơ bản đến nâng cao lớp 3

Tổng hợp các dạng bài tập toán về TÌM X cơ bản đến nâng cao lớp 3

Tổng hợp các dạng bài tập toán về TÌM X cơ bản đến nâng cao lớp 3

DẠNG 1 ( DẠNG CƠ BẢN ) Giải dạng toán trên theo quy tắc tìm thành phần chưa biết như sau :
Phép cộng
x+a=b
a+x=b

Quy tắc để tìm x : số hạng = tổng - số hạng
nói đơn giản : Muốn tìm số hạng thứ nhất ta lấy tổng trừ số hạng thứ 2 hoặc ( muốn tìm số hạng thứ 2 ta lấy tổng trừ số hạng thứ nhất )


Phép trừ
x-a=b
a-x=b
Quy tắc để tìm x : số bị trừ = hiệu + số trừ ( số trừ = số bị trừ - hiệu )
Nói đơn giản : muốn tìm số trừ ta lấy hiệu cộng số trừ  ( muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu )


Phép chia
x:a=b
a:x=b

Quy tắc để tìm x : số bị chia = thương x số chia ( số chia = số bị chia : thương )
Nói đơn giản : muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân số chia ( muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia thương )


DẠNG 2 : Dạng bài tìm thành phần chưa  biết mà vế trái là tổng , hiệu với 1 số , vế phải là một tổng , hiệu , tích , thương của hai số
vd:
x:3=28:4

DẠNG 3 : Các bài tìm x mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính còn vế phải là một số

vd :
x+x+6=14DẠNG 4 : Các bài tìm x mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính còn vế phải là TỔNG , HIỆU , TÍCH , THƯƠNG của hai số 
vdDẠNG 5 :Bài tìm x mà là vế phải có dấu ngoặc đơn còn vế phải là số
vd :


DẠNG 6 : Bài tìm x mà là vế phải có dấu ngoặc đơn còn vế phải là TỔNG HIỆU TÍCH THƯƠNG của hai số
vd:
(x+1) + (x+3) + (x+5) =30


DẠNG 7 :Bài toán tìm x có lời văn
Vd : Tìm một số biết rằng khi thêm số đó 15 rồi bớt đi 3 thì bằng 6 . Tìm số đó ?


DẠNG 8 : x là số tự nhiên nằm chính giữa hai số tự nhiên khác
vd :
1) 10<x<12
2) 13<x+7<18bài tập tìm x lớp 3 nâng cao
bài tập tìm x lớp 3 có dư
bài tập tìm x lớp 3 violet
bài tập tìm x lớp 3 học kì 1
bài tập toán tìm x lớp 3
các bài tập tìm x lớp 3
bài tập về tìm x lớp 3
dạng bài tập tìm x lớp 3
bài tập tìm x toán lớp 3
các dạng bài tập tìm x lớp 3
bài tập tìm x nâng cao lớp 3
các bài tập toán tìm x lớp 3
các dạng bài tập toán tìm x lớp 3
bài tập toán tìm x nâng cao lớp 3
giải bài tập toán lớp 3 tìm x
một số bài tập tìm x lớp 3
một số bài tìm x lớp 3
bài toán tìm x lớp 3
ôn tập tìm x lớp 3
một số bài toán tìm x lớp 3
dạng toán tìm x lớp 3
dạng bài toán tìm x lớp 3
bài tìm x lớp 3
tìm x lớp 3 có lời giải
bài tập tìm x lớp 3
tim x lop 3 co du
tim x lop 3
các bài toán tìm x lớp 3
bài tập tìm x lớp 3 nâng cao
bài tìm x lớp 3
toan lop 3 tim x
toan lop 4 tim x
toan tim x lop 3
tim x toan lop 3
một số bài toán tìm x lớp 3