Tổng hợp các dạng bài tập toán về TÌM X cơ bản đến nâng cao lớp 2

Tổng hợp các dạng bài tập toán về TÌM X cơ bản đến nâng cao lớp 2

Tổng hợp các dạng bài tập toán về TÌM X cơ bản đến nâng cao lớp 2
DẠNG CƠ BẢN
Giải dạng toán trên theo quy tắc tìm thành phần chưa biết như sau :
Phép cộng
x+a=b
a+x=b

Quy tắc để tìm x : số hạng = tổng - số hạng
nói đơn giản : Muốn tìm số hạng thứ nhất ta lấy tổng trừ số hạng thứ 2 hoặc ( muốn tìm số hạng thứ 2 ta lấy tổng trừ số hạng thứ nhất )


Phép trừ
x-a=b
a-x=b
Quy tắc để tìm x : số bị trừ = hiệu + số trừ ( số trừ = số bị trừ - hiệu )
Nói đơn giản : muốn tìm số trừ ta lấy hiệu cộng số trừ  ( muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu )


Phép chia
x:a=b
a:x=b

Quy tắc để tìm x : số bị chia = thương x số chia ( số chia = số bị chia : thương )
Nói đơn giản : muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân số chia ( muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia thương )


DẠNG NÂNG CAO
a) Dạng bài tìm thành phần chưa  biết mà vế trái là tổng , hiệu với 1 số , vế phải là một tổng , hiệu , tích , thương của hai số
vd:
x:3=28:4

b) Các bài tìm x mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính .
vd :
x+x+6=14

c)Bài tìm x mà là biểu thức có dấu ngoặc đơn
vd:
(x+1) + (x+3) + (x+5) =30

d) Bài toán tìm x có lời văn
Vd : Tìm một số biết rằng khi thêm số đó 15 rồi bớt đi 3 thì bằng 6 . Tìm số đó ?

e) x là số tự nhiên nằm chính giữa hai số tự nhiên khác
vd :
1) 10<x<12
2) 13<x+7<18

g ) Tìm x bằng cách thử chọn
vd : x+x<2

BÀI TẬP 
bài tập tìm x lớp 2 violet
bài tập tìm x lớp 2 nâng cao
bài tập toán tìm x lớp 2 nâng cao
bài tập toán tìm x lớp 2 cơ bản
bài tập toán tìm x lớp 2
các bài tập tìm x lớp 2
dạng bài tập tìm x lớp 2
bài tập về tìm x lớp 2
bài tập tìm x toán lớp 2
giải bài tập tìm x lớp 2
bài tập tìm x nâng cao lớp 2
bài tập tìm x của lớp 2
các dạng bài tập tìm x lớp 2
các bài tập về tìm x lớp 2
các bài tập toán tìm x lớp 2
các dạng bài tập toán tìm x lớp 2
bài tập toán lớp 2 dạng tìm x
giải bài tập toán tìm x lớp 2
bài tập tìm x lớp 6 học kì 2
tìm x lớp 2 bài tập
một số bài tập tìm x lớp 2
một số bài tập toán lớp 2 tìm x
tổng hợp các bài toán tìm x lớp 2
ôn tập tìm x lớp 2
một số bài toán tìm x lớp 2
bài tập toán về tìm x lớp 2
bài tập tìm x
cách làm bài tìm x lớp 2
dạng toán tìm x lớp 2
bài tập tìm x lớp 3
bài tìm x lớp 2