Tổng hợp các bài tập thiết diện hình nón | thầy lợi

Tổng hợp các bài tập thiết diện hình nón | thầy lợi

Tổng hợp các bài tập thiết diện hình nón | thầy lợi

Diện tích thiết diện 
Bài 1 : Một hình nón có đường sinh bằng 3 cm , và góc ở đỉnh bằng 90 độ . Cắt hình nón bởi mặt phẳng alpha đi qua đỉnh sao cho góc giữa alpha và mặt đáy bằng 60 độ . Khi đó diện tích thiết diện là bao nhiêu ?


Dạng bài tập liên quan về hình nón
Bài 1 Cho hình nón đỉnh S có đường cao bằng 6 cm , bán kính đáy bằng 8 cm . Trên đường tròn đáy lấy hai điểm A, B sao cho AB = 12 cm . Diện tích tam giác SAB bằng bao nhiêu ?

Bài 2 : Một hình nón được sinh ra do một tam giác đều cạnh a quay quanh đường cao của nó . Một mặt có thể tể tích bằng thể tích hình nón đó thì có bán kính bằng bao nhiêu ?

Bài 3 :Cho hình nón đỉnh S , tâm đáy là O , góc ở đình là 135 độ . Trên đường tròn đáy lấy điểm A cố định điểm M di động . Tìm số vị trí M để diện tích SAM đạt giá trị lớn nhất ?

Bài 4 : Cho mặt cầu tâm O bán kính R . Xét mặt phẳng (P) thay đổi cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn ( C) . Hình nón (N) có đỉnh S nằm trên mặt cầu , có đáy là đường tròn ( C) và có chiều cao h ( h > R ) . Tính h để thể tích khối nón được tạo nên bởi (N) có giá trị lớn nhất .

Bài 5: Người ta đặt được vào một hình nón hai khối cầu có bán kính lần lượt là a và 2a sao cho các khối cầu đều tiếp xu1vc với mặt xung quanh của hình nón , hai khối cầu tiếp xúc với nhau và khối cầu lớn tiếp xúc với đáy của hình nón . Bán kính đáy của hình nón đã cho là ?

bài tập thiết diện
thiết diện hình nón
thiết diện của hình nón
tính thiết diện hình nón