Tổng hợp các dạng bài tập phân số nâng cao toán lớp 4 , 5, 6 | thầy lợi

Tổng hợp các dạng bài tập phân số nâng cao toán lớp 4 , 5, 6 | thầy lợi

Tổng hợp các dạng bài tập phân số nâng cao toán lớp 4 , 5, 6 | thầy lợi

DẠNG TÌM PHÂN SỐ CỦA 1 SỐ :
Toán lớp 4 có lời văn
Muốn tìm phân số của 1 số ta nhân số đó với phân số. Số đó được viết dưới dạng phân số có mẫu số là 1 và nhân như 2 phân số với nhau.

Bài 1
Một lớp có 35 học sinh, trong đó 3/5 số học sinh xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó.

Bài 2
Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường.

Bài 3
Lớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh nữ bằng 9/8 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?