Tổng hợp những bài tập toán thực tế lớp 10 học kì 1 + 2 ( hk 1 + 2 )

Tổng hợp những bài tập toán thực tế lớp 10 học kì 1 + 2 ( hk 1 + 2 )

Tổng hợp những bài tập toán thực tế lớp 10 học kì 1 + 2 ( hk 1 + 2 )

BÀI TOÁN THỰC TẾ LỚP 9 TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2018 
BÀI 1 một công ty muốn làm một đường ống dẫn từ một điểm A trên bờ đến một điểm B trên một hoàn đảo. Hoàn đảo cách bờ biển 6 km . Giá để xây đường ống trên bờ là 50.000 USD mỗi km , và 130.000 USD mỗi km để xây dưới nước . B’ là điểm trên bờ biển sao cho BB’ vuông góc với bờ biển . Khoảng cách từ A đến B’ là 9 km . Vị trí C trên đoạn AB’ sao cho khi nối ống theo ACB thì số tiền ít nhất . Khi đó C cách A một đoạn bằng ?
Bài tập toán thực tế tuyển sinh lớp 10 năm 2018 ( bài 1 )