toán thực tế lớp 9 tính quãng đường | thầy lợi

toán thực tế lớp 9 tính quãng đường | thầy lợi

toán thực tế lớp 9 tính quãng đường | thầy lợi
Đề bài tính quãng đường
một con robot được thiết kế có thể đi thẳng, quay một góc 90 độ sang trái hoặc sang phải . Robot xuất phát từ vị trí A đi thẳng 1 m , quay sang trái rồi đi thẳng 1 m đến đích tại vị trí B . Tính theo đơn vị mét khoảng cách giữa đích đến và nơi xuất phát của robot ( ghi kết quả gần đúng chính xác đến 1 chữ số thập phân )