Toán lớp 4 trang 25 Giây Thế Kỉ bài 3 Năm đó thuộc thế kỉ nào | thầy lợi

Toán lớp 4 trang 25 Giây Thế Kỉ bài 3 Năm đó thuộc thế kỉ nào | thầy lợi

Toán lớp 4 trang 25 Giây Thế Kỉ bài 3 Năm đó thuộc thế kỉ nào | thầy lợi
a) Lý Thái Tổ dời đô vào Thăng Long năm 1010 . Năm đó thuộc thế kỉ nào ? Tính đến nay đã được bao nhiêu năm ? b ) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 . Năm đó thuộc thế kỉ nào ? Tính đến nay đã được bao nhiêu năm ?


toán lớp 4 trang 25 giây thế kỉ
toán lớp 4 trang 25 bài 1
toán lớp 4 trang 25 bài 2
toán lớp 4 trang 25 bài 3

toán lớp 4 trang 23 yến tạ tấn
toán lớp 4 trang 23 bài 1
toán lớp 4 trang 23 bài 2
toán lớp 4 trang 23 bài 3
toán lớp 4 trang 23 bài 4

toán lớp 4 trang 24 bảng đơn vị đo khối lượng
toán lớp 4 trang 24 bài 1
toán lớp 4 trang 24 bài 2
toán lớp 4 trang 24 bài 3
toán lớp 4 trang 24 bài 4