Toán lớp 4 trang 24 bảng đơn vị đo khối lượng bài 4 Toán đố | thầy lợi

Toán lớp 4 trang 24 bảng đơn vị đo khối lượng bài 4 Toán đố | thầy lợi

Toán lớp 4 trang 24 bảng đơn vị đo khối lượng bài 4 Toán đố | thầy lợi . Đề bài : có 4 gói bánh , mỗi gói cân nặng 150 g và 2 gói kẹo , mỗi gói cân nặng 200g . Hỏi có tất cả mấy ki lô gam bánh và kẹo ?
Đề bài : có 4 gói bánh , mỗi gói cân nặng 150 g và 2 gói kẹo , mỗi gói cân nặng 200g . Hỏi có tất cả mấy ki lô gam bánh và kẹo ?toán lớp 4 trang 24 bảng đơn vị đo khối lượng
toán lớp 4 trang 24 bài 1
toán lớp 4 trang 24 bài 2
toán lớp 4 trang 24 bài 3
toán lớp 4 trang 24 bài 4

toán lớp 4 trang 23 yến tạ tấn
toán lớp 4 trang 23 bài 1
toán lớp 4 trang 23 bài 2
toán lớp 4 trang 23 bài 3
toán lớp 4 trang 23 bài 4