Tổng hợp những bài tập toán thực tế lớp 8 học kì 1

Tổng hợp những bài tập toán thực tế lớp 8 học kì 1


BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ LỚP 8 - SÁCH NĂNG LỰC TỰ HỌC TOÁN 8
CHƯƠNG GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1:   Mua 36 bông vừa hồng vừa cẩm chướng hết 10000 đồng . Biết mỗi bông hồng giá 400 đồng , mỗi bông cẩm chướng hết 200 đồng . Tìm số bông mỗi loại

Bài 2 : Có 54 con vừa gà , vừa mèo . Tất cả có 154 chân . Hỏi có bao nhiêu con gà , bao nhiêu con mèo ?

Bài 3 : có hai thùng dựng dầu , lúc đầu số dầu thùng lớn gấp đôi số dầu thùng nhỏ . Sau khi thêm vào thùng nhỏ 15 lít , lấy bớt ở thùng lớn 30 lít thì số dầu thùng nhỏ bằng 3 phần 4 số dầu thùng lớn . Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa mấy lít ?

Bài 4 : Hai rổ trứng có tất cả 80 quả . Nếu chuyển 5 quả từ rổ thứ nhất sang rổ thứ hai thì số trứng trong rổ thứ nhất bằng 3 phần 5 số trứng trong rổ thứ hai . Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả ?

Bài 5 : Số lượng dầu ở thùng thứ nhất bằng 2 lần số lượng dầu ở thùng thứ hai . Nếu bớt ở thùng thứ nhất ra 75 lít và thêm và thùng thứ hai 35 lít thì lượng dầu trong hai thùng bằng nhau . Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu ?

Bài 6 : Có 480 kg cà chua và khoai tây . Khối lượng khoai tây gấp 3 lần khối lượng cà chua . Tính khối lượng mổi loại

Bài 7 : Có hai kho thóc . Kho thứ nhất hơn kho thứ hai 100 tấn . Nếu chuyển từ kho thứ nhất sang khi thứ hai 60 tấn thì số thóc ở kho thứ nhất bằng 12 phần 13 số thóc ở kho thứ hai . Tính số thóc mỗi kho lúc đầu


Tổng hợp những bài tập toán thực tế lớp 8 học kì 1 ĐANG CẬP NHẬT LIÊN TỤC ...

toán thực tế 8
toán thực tế lớp 8
những bài toán thực tế lớp 8 hk1
chuyên đề bài toán thực tế lớp 8
bài toán thực tế lớp 8
các bài toán thực tế lớp 8
toán thực tế lớp 8 hình học
giải toán thực tế lớp 8
toán thực tế lớp 8 hk1
những bài toán thực tế lớp 8
toan thuc te lop 8
toán thực tế lớp 8 đại số
cách giải toán thực tế lớp 8
toan thực tế hình học lớp 8
các dạng toán thực tế lớp 8
những bài toán thực tế lớp 8 hk2
một số bài toán thực tế lớp 8