Tổng hợp những công thức tính diện tích tất cả các hình thông dụng từ cấp 1 đến đại học

  • Đây là những công thức tính diện tích tất cả các hình mà bạn sẽ được gặp trong chương trình học của bộ giáo dục từ cấp 1 đến đại học nhé , rất hữu ích cho bạn nào đang thiếu kiến thức về công thức tính diện tích nhé .
Công thức tính diện tích hình tam giác bất kì
công thức tính diện tích hình tam giác cân
công thức tính hình tam giác vuông
công thức tính diện tích hình tam giác nửa đều

công thức tính diện tích hình tam giác đều
công thức tính diện tích hình tam giác vuông cân
công thức tính diện tích hình tứ giác đều
công thức tính diện tích hình tứ giác có 2 đường chéo vuông góc
công thức tính diện tích hình tứ giác đặc biệt
công thức tính diện tích hình tứ giác bất kì
công thức tính diện tích hình tứ giác trong oxyz
công thức tính diện tích hình tứ giác abcd
công thức tính diện tích hình tứ giác lồi
công thức tính diện tích hình tứ giác thường
công thức tính diện tích hình tứ giác nội tiếp
công thức tính diện tích hình tứ giác khi biết 4 cạnh
Các bạn có thể theo dõi kênh video gia sư online để có những đoạn video về kiến thức cần thiết nhé , còn phía dưới đây là những video được đăng trên kênh gia sư online các bạn cứ xem nhé rồi cho ý kiến giúp mình
Công thức tính diện tích hình tam giác bất kì https://youtu.be/vtCi45z_mTU
Công thức tính diện tích hình tam giác cân https://youtu.be/TDQmgu5SFNg
Công thức tính diện tích hình tam giác vuông https://youtu.be/zHRg8Whee2s
Công thức tính diện tích hình tam giác nửa đều https://youtu.be/G4c9Zc7_p88
công thức tính diện tích hình tam giác đều https://youtu.be/qgGOlfKmqIU
Công thức tính diện tích hình tam giác vuông https://youtu.be/6c9Yr5gS2S0

Công thức tính diện tích hình tứ giác đều https://youtu.be/eIWZ0ALqjXI
công thức tính diện tích hình tứ giác có 2 đường chéo vuông góc https://youtu.be/Sjagmg4tVyY
công thức tính diện tích hình tứ giác đặc biệt  https://youtu.be/vCZYaIn4kJU
công thức tính diện tích hình tứ giác bất kì https://youtu.be/KFYKAs8Vedc
công thức tính diện tích hình tứ giác trong oxyz  https://youtu.be/hoLItZEUj78
công thức tính diện tích hình tứ giác abcd https://youtu.be/STPveNgJtAI
công thức tính diện tích hình tứ giác lồi https://youtu.be/STPveNgJtAI
công thức tính diện tích hình tứ giác thường https://youtu.be/STPveNgJtAI
công thức tính diện tích hình tứ giác nội tiếp https://youtu.be/d9JtLqRnJhQ
công thức tính diện tích hình tứ giác khi biết 4 cạnh https://youtu.be/fx8X3gLCoS0