Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 6 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất

  • Đây là tất cả những bài giảng bằng video của kênh gia sư online giúp bạn hiểu kiến thức toán học lớp 6 theo sgk một cách nhanh và đơn giản nhất để tổng kết tất cả kiến thức toán học lớp 6 dành cho ôn thi học kì 1 , học kì 2
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 6 theo sgk dễ hiểu và ngắn gọn nhất
CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 6 TẬP 1
Bài 1 Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Bài 2 Tập hợp các số tự nhiên
Bài 3 Ghi số tự nhiên
Bài 4 Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Bài 5 Phép cộng và phép nhân
Bài 6 Phép trừ và phép chia
Bài 7 Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Bài 8 Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Bài 9 Thứ tự thực hiện các phép tính
Bài 10 Tính chất chia hết của một tổng
Bài 11 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Dấu hiệu chia hết cho 2
Dấu hiệu chia hết cho 5
Bài 12 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Dấu hiệu chia hết cho 3
Dấu hiệu chia hết cho 9
Bài 13 Ước và bội
Ước
Bội
Bài 14 Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Số nguyên tố
Hợp số
Bảng số nguyên tố
Bài 15 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Bài 16 Ước chung và bội chung
Ước chung
Bội chung
Bài 17 Ước chung lớn nhất
Bài 18 Bội chung nhỏ nhất

Chương 2: Số nguyên
Bài 1 Làm quen với số âm
Bài 2 Tập hợp các số nguyên
Bài 3 Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Bài 4 Cộng hai số nguyên cùng dấu
Bài 5 Cộng hai số nguyên khác dấu
Bài 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên
Bài 7 Phép trừ hai số nguyên
Bài 8 Quy tắc dấu ngoặc
Bài 9 Quy tắc chuyển vế
Bài 10 Nhân hai số nguyên khác dấu
Bài 11 Nhân hai số nguyên cùng dấu
Bài 12 Tính chất của phép nhân
Bài 13 Bội và ước của một số nguyên
tìm ước
tìm bội

Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng
Bài 1 Điểm. Đường thẳng
Khái niệm về điểm
Khái niệm về đường thẳng
Điểm thuộc đường thẳng và điểm không thuộc đường thẳng
Bài 2 Ba điểm thẳng hang
Thế nào là ba điểm thằng hang
Quan hệ của ba điểm thẳng hang
 Bài 3 Đường thẳng đi qua hai điểm
Vẽ đường thẳng
Tên đường thẳng
Đường thẳng cắt , đường thẳng song song
Đường thẳng trùng nhau
Bài 5 Tia Khái niệm về tia
Hai tia đối nhau
Hai tia trùng nhau
Bài 6 Đoạn thẳng
Khái niệm về đoạn thẳng
cách phân biệt đoạn thẳng , đường thẳng , tia
 Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng , đường thẳng , tia
Bài 7 Độ dài đoạn thẳng
Cách đo độ dài đoạn thẳng
So sánh hai đoạn thẳng
Bài 8 Khi nào thì AM + MB = AB?
Bài 9 Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Bài 10 Trung điểm của đoạn thẳng
Định nghĩa
Cách vẽ

 Chương 3: Phân số
Bài 1 Mở rộng khái niệm phân số
Bài 2 Phân số bằng nhau
Bài 3 Tính chất cơ bản của phân số
Bài 4 Rút gọn phân số
Bài 5 Quy đồng mẫu nhiều phân số
Bài 6 So sánh phân số
Bài 7 Phép cộng phân số
Bài 8 Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Bài 9 Phép trừ phân số
Bài 10 Phép nhân phân số
Bài 11 Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Bài 12 Phép chia phân số
Bài 13 Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Bài 14 Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Bài 15 Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Bài 16 Tìm tỉ số của hai số
Bài 17 Biểu đồ phần trăm

Hình học - Chương 2: Góc
Bài 1 Nửa mặt phẳng
Bài 2 Góc Bài 3 Số đo góc
Bài 4 Khi nào thì xOy + yOz = xOz
Bài 5 Vẽ góc cho biết số đo
Bài 6 Tia phân giác của góc
Bài 7 Thực hành đo góc trên mặt đất
Bài 8 Đường tròn
Bài 9 Tam giác

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 6 TẬP 1
Bài 1 Tập hợp. Phần tử của tập hợp https://youtu.be/tS6kRITAJVs 
Bài 2 Tập hợp các số tự nhiên https://youtu.be/zFq2UFiNP84 
Bài 3 Ghi số tự nhiên https://youtu.be/d-8rvYjq6Us
Bài 4 Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con https://youtu.be/cOaU1Y-QnYQ
 Bài 5 Phép cộng và phép nhân https://youtu.be/b-rVQNPrsXM 
Bài 6 Phép trừ và phép chia https://youtu.be/LPxofRB2d7o
Bài 7 Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
https://youtu.be/uE5laD1HBjs
Bài 8 Chia hai lũy thừa cùng cơ số
https://youtu.be/jCU7IT73Tz4
Bài 9 Thứ tự thực hiện các phép tính
https://youtu.be/i0gwLzbphi0
Bài 10 Tính chất chia hết của một tổng https://youtu.be/cVG786M4HKs
Bài 11 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Dấu hiệu chia hết cho 2 https://youtu.be/X3DdQ4rVCRk
Dấu hiệu chia hết cho 5 https://youtu.be/LNlPgC8fV8I
Bài 12 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Dấu hiệu chia hết cho 3 https://youtu.be/aKH5Oi0fz7A
Dấu hiệu chia hết cho 9 https://youtu.be/hs-OZXhkvVE
Bài 13 Ước và bội
Ước https://youtu.be/s8B_of_oQgU
Bội https://youtu.be/H6ZN2x8Fes4
Bài 14 Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Số nguyên tố
https://youtu.be/7OBXCNA7LaY
Hợp số https://youtu.be/AZBydJbqQXw
Bảng số nguyên tố https://youtu.be/VF14ym4MQ7Q
Bài 15 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
https://youtu.be/daFxNUP3SLo
Bài 16 Ước chung và bội chung
Ước chung https://youtu.be/3fgJevSvO_s
Bội chung https://youtu.be/ckQnTcVjeFk
Bài 17 Ước chung lớn nhất https://youtu.be/v6_vofxqyA8
Bài 18 Bội chung nhỏ nhất https://youtu.be/-t5uLDguGn8
Chương 2: Số nguyên
Bài 1 Làm quen với số âm https://youtu.be/_ES0I0b72y4
Bài 2 Tập hợp các số nguyên https://youtu.be/1wRcr_qzNco
Bài 3 Thứ tự trong tập hợp các số nguyên https://youtu.be/4qyK3woUaZ4
Bài 4 Cộng hai số nguyên cùng dấu https://youtu.be/HasN3zeQpkI
Bài 5 Cộng hai số nguyên khác dấu https://youtu.be/9KEV4zqY3bE
Bài 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên https://youtu.be/iUs_0poXms4
Bài 7 Phép trừ hai số nguyên https://youtu.be/tCfXOPELzQg
Bài 8 Quy tắc dấu ngoặc https://youtu.be/D5rszIVTW74
Bài 9 Quy tắc chuyển vế https://youtu.be/1DTNq4eJRBA
Bài 10 Nhân hai số nguyên khác dấu https://youtu.be/cFpsewrmnKQ
Bài 11 Nhân hai số nguyên cùng dấu https://youtu.be/mFHSb4c_yIw
Bài 12 Tính chất của phép nhân https://youtu.be/7B5MTSzo0bE
Bài 13 Bội và ước của một số nguyên https://youtu.be/ERuZbuMqNdI
tìm ước https://youtu.be/O1HaQ-RLL7I
tìm bội https://youtu.be/i3tG8erd_1Q
Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng
Bài 1 Điểm. Đường thẳng
Khái niệm về điểm https://youtu.be/Ly3QgltibFw
Khái niệm về đường thẳng https://youtu.be/i4oYcULw3qU
Điểm thuộc đường thẳng và điểm không thuộc đường thẳng https://youtu.be/nraHyxkRBbM
Bài 2 Ba điểm thẳng hang
Thế nào là ba điểm thằng hang https://youtu.be/04ME_xf8Ekk
Quan hệ của ba điểm thẳng hang https://youtu.be/4sdamX_u70E
 Bài 3 Đường thẳng đi qua hai điểm
Vẽ đường thẳng https://youtu.be/64MBvn9SE1c
Tên đường thẳng https://youtu.be/n29-xSckiqc
Đường thẳng cắt , đường thẳng song song https://youtu.be/An9s9yB2wMQ
Đường thẳng trùng nhau https://youtu.be/a2B-9OnkOUE
Bài 5 Tia Khái niệm về tia https://youtu.be/aWXgF6niTCk
Hai tia đối nhau https://youtu.be/ijzWJCIHVtw
Hai tia trùng nhau https://youtu.be/lP07haUjFxk
Bài 6 Đoạn thẳng
Khái niệm về đoạn thẳng https://youtu.be/NMHqAeIxrdU
cách phân biệt đoạn thẳng , đường thẳng , tia https://youtu.be/84vLYqukIVc
 Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng , đường thẳng , tia https://youtu.be/GvTCmo7JEBY
Bài 7 Độ dài đoạn thẳng
Cách đo độ dài đoạn thẳng https://youtu.be/pRUqxbEMbNQ
So sánh hai đoạn thẳng https://youtu.be/44_6sEb91Io
Bài 8 Khi nào thì AM + MB = AB? https://youtu.be/Vsx-dnsgTn4
Bài 9 Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài https://youtu.be/0yaee9kVPMY
Bài 10 Trung điểm của đoạn thẳng https://youtu.be/z7aiNduwjcQ
Định nghĩa https://youtu.be/ooaGtMnErZ0
Cách vẽ https://youtu.be/YFaWLTVyu-I

 Chương 3: Phân số
Bài 1 Mở rộng khái niệm phân số https://youtu.be/2Q7GIv3lBYw
Bài 2 Phân số bằng nhau https://youtu.be/Q8hYOxuzA2o
Bài 3 Tính chất cơ bản của phân số https://youtu.be/g7Gfjg78iHI
Bài 4 Rút gọn phân số https://youtu.be/T7mO282akec
Bài 5 Quy đồng mẫu nhiều phân số
Bài 6 So sánh phân số
Bài 7 Phép cộng phân số
Bài 8 Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Bài 9 Phép trừ phân số
Bài 10 Phép nhân phân số
Bài 11 Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Bài 12 Phép chia phân số
Bài 13 Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Bài 14 Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Bài 15 Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Bài 16 Tìm tỉ số của hai số
Bài 17 Biểu đồ phần trăm
Hình học - Chương 2: Góc
Bài 1 Nửa mặt phẳng
Bài 2 Góc Bài 3 Số đo góc
Bài 4 Khi nào thì xOy + yOz = xOz
Bài 5 Vẽ góc cho biết số đo
Bài 6 Tia phân giác của góc
Bài 7 Thực hành đo góc trên mặt đất
Bài 8 Đường tròn
Bài 9 Tam giác


Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 6 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 7 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 8 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 9 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 10 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 11 theo sgk
Tổng hợp tất cả bài giảng toán lớp 12 theo sgk