Tổng hợp những bài tập toán thực tế lớp 7 hình học

Tổng hợp những bài tập toán thực tế lớp 7 hình học


Bài 1 : Biết số đo ba góc của tam giác ABC lần lượt tỉ lệ với 2;3;4 . Tính số đo các góc của tam giác ABC .
Bài 2 : Chu vi của một tam giác bằng 44 m . Các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2;4;5 . Em hãy tính độ dài các cạnh của tam giác .
Bài 3 : Một hình chữ nhật có tỉ số chiều dài và chiều rộng là 5 phần 4 và chu vi là 36 m . Tính diện tích hình chữ nhật .
Bài 4 : Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số hai cạnh của nó bằng 3 phần 7 và chu vi bằng 100 cm

BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ LỚP 7 HÌNH HỌC luôn cập nhật hằng ngày...