Tổng hợp tất cả các công thức tính chu vi của các hình

 • Đây là Tổng hợp tất cả các công thức tính chu vi của các hình từ đơn giản đến phức tạp nhất trong chương trình toán từ cấp 1 đến đại học nhé mọi người
CÔNG THỨC TÍNH CHU VI https://www.youtube.com/watch?v=J3KGc...
 1. Hình tam giác ( thường , cân , đều , nữa đều , vuông cân , vuông )
 2. Hình tứ giác ( đều , không đều , thường , đặc biệt ,... )
 3. Hình bình hành
 4. Hình thoi
 5. Hình chữ nhật
 6. Hình vuông
 7. Hình tròn
 8. Hình thang
 9. Hình thang vuông
 10. Hình thang cân
Anh em nào cần công thức tính chu vi hình gì thì ghé cái đó xem nhé
Công thức tính chu vi hình tròn
Công thức tính chu vi hình vuông
công thức tính chu vi hình tam giác bình thường
công thức tính chu vi hình tam giác đều
công thức tính chu vi hình tam giác nữa đều
công thức tính chu vi hình tam giác vuông cân
công thức tính chu hình tam giác vuông
công thức tính chu vi hình tam giác cân

công thức tính chu vi hình chữ nhật

công thức tính chu vi của hình bình hành
công thức tính chu vi của hình tứ giác
công thức tính chu vi của hình thoi
công thức tính chu vi của hình thang
công thức tính nữa chu vi hình chữ nhật
công thức tính chu vi hình tam giác chu vi hình tứ giác
công thức tính chu vi hình thang vuông
công thức tính chu vi hình thang cân
công thức tính chu vi các hình
Xem video về công thức tính chu vi của các hình tại đây nhé
Công thức tính chu vi hình tròn https://youtu.be/J3KGciiBXOk Công thức tính chu vi hình vuông https://youtu.be/emOymz5Jp4A công thức tính chu vi hình tam giác bình thường https://youtu.be/7U-N9Dvui2Y công thức tính chu vi hình tam giác đều https://youtu.be/vX5GOtauTFo công thức tính chu vi hình tam giác cân https://youtu.be/1Pt86wP2UBY công thức tính chu vi hình chữ nhật https://youtu.be/AiglwOSXLh4 công thức tính chu vi của hình bình hành https://youtu.be/lEVGK2dvn1E công thức tính chu vi của hình tứ giác https://youtu.be/NZ4f6xMu0Bw công thức tính chu vi của hình thoi https://youtu.be/HKcdvxJptdg công thức tính chu vi của hình thang https://youtu.be/DJ7zrvHSQ48 công thức tính nữa chu vi hình chữ nhật https://www.youtube.com/watch?v=OMLdc... công thức tính chu vi hình tam giác chu vi hình tứ giác https://youtu.be/WGvWg2JrCdg công thức tính chu vi hình thang vuông https://youtu.be/JtQp-oHlN-c công thức tính chu vi hình thang cân https://youtu.be/DWleI8aBssc công thức tính chu vi các hình https://youtu.be/Hfhyb19u86Y