Tổng hợp những bài toán thực tế lớp 6 hk1

  • Đây là Tổng hợp những bài toán thực tế lớp 6 hk1 mà bạn có thể giải được một cách đơn giản và hoàn toàn dễ hiểu ... Đừng lo sợ toán thực tế lớp 6 nhé , nó chỉ là những bài toán về chữ thôi , bạn phải biết chuyển những chữ cái thành những công thức toán học lớp 6 mà bạn đạ từ học như ( tìm ước, tìm bội , ước chung , bội chung , ước chung lớn nhất , bội chung nhỏ nhất ,.... ) khi bạn biết được điều đó thì những bài toán thực tế lớp 6 bạn làm rất nhanh và đúng nhé
Tổng hợp những bài toán thực tế lớp 6 hk1

Đây là toàn bộ những bài toán thực tế lớp 6 bạn thường gặp trong chương trình hk1
Tổng hợp những bài toán thực tế lớp 6 hk1
Bài 1 : Dùng 21000 đồng để mua vở . Vở loại 1 giá 2000 đồng một vở , vở loại 2 giá 1500 đồng một vở . Hỏi có thể mua nhiều nhất bao nhiêu vở nếu
a ) chỉ mua vở loại 1
b) chỉ mua vở loại 2

Bài 2 : Dùng 25000 đồng để mua bút . bút loại 1 giá 2000 đồng một bút , bút loại 2 giá 1500 đồng một bút . Hỏi có thể mua nhiều nhất bao nhiêu bút nếu
a ) chỉ mua bút loại 1
b) chỉ mua bút loại 2

Bài 3 :Dùng 22000 đồng để mua vở hoặc bút  . vở giá 1700 đồng một vở , bút giá 1600 đồng một cây. Hỏi có thể mua nhiều nhất bao nhiêu vở hoặc bút
a ) chỉ mua vở
b) chỉ mua bút

Bài 4 : một tàu hỏa cần chở 900 khách .Mỗi toa tàu chứa được 88 khách . HỎi cần ít nhất bao nhiêu toa để chở hết khách ?

Bài 5 : một tàu hỏa cần chở 980 khách . Mỗi toa tàu có 11 khoang , mội khoang có 8 chỗ ngồi . Hỏi cần ít nhất bao nhiêu toan để chở hết khách ?

Bài 6 : Một tàu hỏa cần chở 1000 khách . Mỗi toa tàu có 13 khoang và mỗi khoang có 7 chỗ ngoài . Hỏi cần ít nhất máy toa để chở hết khách ?

Bài 7 . Một hoại trường có 32 chỗ ngồi cho một hàng ghế . Nếu có 890 đại biểu tham dư họp thì phải dùng ít nhất bao nhiêu hàng ghế

Bài 8 : Có 6 cái kẹo và 4 cái bánh thì có thể chia được cho mấy em để mỗi em đều nhật nđược một phần quà như nhau

Bài 9 : có 12 cuốn tập và 8 cây bút thì có thể chia được cho mấy em để mỗi em đều nhận được một phần quà như nhau

Bài 10 : chia 24 bút và 8 cuốn tập thành nhiều phần sao cho số bút và số tập được chia đều vào mỗi phần . Hãy liệt kê số phần ( nhiều hơn 2 ) và cho biết mỗi phần có bao nhiêu bút , tập ?

Bài 11 : Cho 12 cuốn tập và 16 bút bi , ta có thể chia làm mấy phần để số bút và số tập được chia đều vào mỗi phần

Bài 12 : Có 24 nam sinh và 32 nữ sinh được chia thành nhiều tổ . Có thể chia thành bao nhiêu tổ để số nam sinh và nữa sinh được chia đều vào mỗi tổ .

Bài 13 : Có 36 học sinh giỏi toán và 24 học sinh giỏi văn . Có thể chia thành bao nhiêu tổ để các em giỏi văn và giỏi toán được chia đều vào mỗi tổ

Bài 14 : Lớp 6A có 24 nam và 18 nữ được chia thành nhóm học tập sao cho số nam và số nữa chia đều vào mỗi nhóm
a ) hỏi có máy cách chia nhóm ?
b ) Trong mỗi trường hợp thì trong mỗi nhóm có bao nhiêu nam , bao nhiêu nữ ?

Bài 15 : học sinh khối 7 của một trường học có từ 160 đến 190 em . Khi cho xếp hàng 3 hoặc 4 hoặc 5 vừa đủ . Hãy tìm số học sinh ấy

Bài 16 : Một trường có hơn 900 học sinh , khi cho xếp hàng 3 hoặc 4 hoặc 5 đều vừa đủ . Tìm os61 học sinh của trường , biết số học sinh này là một số có ba chữ số .

Bài 17 : Một số học sinh ít hơn 300 nhưng nhiều hơn 200 em . xếu xếp hàng 4 hoặc 5 hoặc 6 thì vừa đủ . Tìm số học sinh

Bài 18 : Một trường học có số học sinh không quá 400 em . Khi xếp hàng 4, 5, 6 đều dư 1 em . Nếu xếp hàng 7 thì đủ . Tìm số học sinh .

Bài 19 : số học sinh của một trường có nhiều hơn 1000 nhưng ít hơn 2000 . Nếu trường chia đều thành 40 hoặc 60 hoặc 70 lớp thì vừa đủ . Tìm số học sinh

Bài 20 : Học sinh khối 6 của 1 trường có khoảng từ 200 đến 250 em . Khi xếp thành 10 hoặc 12 hoặc 15 hàng đều đủ . Tìm số học sinh .

Bài 21 : Một đội học sinh gồm có 24 nam và 18 nữ được chia thành nhóm học sao cho số nam và số nữa được chia đều vào mỗi nhóm
a ) Hỏi có mấy cách chia ?
b ) Có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm ? Khi ấy mỗi nhóm có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữa ?

Tổng hợp những bài toán thực tế lớp 6 hk2 tại đây


EmoticonEmoticon