Toán học lớp 11 bài 2 hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song + tính chất định lí 1 hình học thầy lợi

Toán học lớp 11 bài 2 hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song + tính chất định lí 1 hình học thầy lợi

Toán học lớp 11 bài 2 hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song + tính chất định lí 1 hình học thầy lợi
Định lí 1 trong không gian qua một điểm không nằm trên một đường thẳng ta kẻ được duy nhất một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho


EmoticonEmoticon