Tổng hợp những bài toán thực tế lớp 6 hk2


Tổng hợp những bài toán thực tế lớp 6 hk2
CHUYÊN ĐỀ VỀ PHÂN SỐ
Bài 1 : Khối lớp 6 của trường trung học cơ sở Kim Đồng có 5 phần 6 số học sinh thích học môn Toán , 15 phần 16 số học sinh thích học môn Văn , 23 phần 24 số học sinh thích học ngoại ngữ . Hỏi môn học nào được nhiều bạn học sinh khối 6 của trường thích học nhất ?

Bài 2 : Lớp 6A có 2 phần 3 số học sinh thích bóng đá , 5 phần 12 số học sinh thích bóng bàn , 13 phần 15 số học sinh thích bóng chuyền . Hỏi môn bóng nào được nhiều bạn của lớp yêu thích nhất ?

Bài 3 : Bạn Lâm đi xe đạp , 10 phút đầu đi được 1 phần 4 quãng đường , 10 phút thứ hai đi được 1 phần 3 quãng đường , 10 phút cuối cùng đi được 3 phần 8 quãng đường . Hỏi sau 30 phút bạn Lâm đi được bao nhiêu phần quãng đường

Bài 4 : Cửa hàng bán vải , ngày đầu bán được 1 phần 10 mảnh vải trắng , ngày thứ hai bán được 2 phần 5 mảnh vải trắng đó, ngày thứ ba cũng bán được 7 phần 15 mảnh vải trắng đó . Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu phần mảnh vải trắng ?

Bài 5 : Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều dàu 4 phần 5 km chiều rộng là 7 phần 10 km
a ) Tính chu vi thửa vườn ( bằng km )
b ) Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu km ?

Bài 6 : Tính diện tích và chu vi một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 2 phần 5 km và chiều rộng 1 phần 7 km .

Bài 7 : Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là 4 phần 9 m vuông , chiều rộng bằng 3 phần 5 m . Tính chu vi tấm bìa đó ?

Bài 8 : Ông anh đóng 400 lít nước khoáng vào loại chai 1 phần 2 lít . Hỏi ông Anh đóng được bao nhiêu chai ?

Bài 9 :Trong sữa có 4,5 phần trăm bơ . Tính lượng sữa trong một chai biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 27g

Bài 10 : 50 phần trăm mảnh vải dài 12,75 m . Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét ?

Bài 11 : Một xí nghiệp đã thực hiện 5 phần 8 kế hoạch , còn phải làm tiếp 360 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch . Tính số sản phẩm xí nghiệp đã được giao theo kết hoạch ?

Bài 12 : Trong 6 kg nước biển có 3 kg muối . Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển.

Bài 13 : Tìm tỉ lệ xích của một bản đồ , biết rằng quãng đường từ A đến B trên bản đồ là 5 cm còn trong thực tế là 150 km .

Bài 14 : Một người gửi tiết kiệm 6 triệu đồng , tính ra mỗi tháng lãi được 33600 đồng . Hỏi người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm mỗi tháng ?

Bài 15 : Một ô tô đi một quãng đường dài 55 km , 3 phần 5 quãng đường là đoạn đường bằng , 5 phần 11 đoạn đường là đoạn đường xuống dốc , còn lại là đoạn đường lên dốc. Tính độ dài đoạn đường lên dốc ?

Bài 16 : Hai công nhân làm việc được một sản phẩm . Số sản phẩm của người thứ hai làm được bằng 3 phần 5 số sản phẩm của người thứ nhất làm được . Nếu người thứ hai làm thêm 45 sản phẩm của hai người làm được sẽ bằng nhau . Hỏi mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm ?

Bài 17 : Tháng tám giá một loại rau thấp hơn tháng Năm là 20 phần trăm nhưng tháng Mười lại cao hơn tháng Tám là 20 phần trăm . Như vậy giá loại rau đó trong tháng Mười tăng hay giảm so với tháng Năm ?

Bài 18: Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài là 80 m và bằng 4 phần 3 chiều rộng
a ) Tính diện tích đám đất ?
b ) Người ta để 5 phần 8 diện tích đám đất đó trồng cây , 40 phần trăm diện tích còn lại để đào ao thả cá . Tính diện tích ao cá ?
c ) Diện tích ao cá bằng bao nhiêu phần trăm diện tích cả đám đất ?

Bài 19 : Một tấm vải dài 50 m . Lần I cắt lấy 1 phần 4 tấm vải , lần II cắt lấy 1 phần 8 tấm vải . Hỏi sau hai lần cắt tấm vải còn lại dài bao nhiêu mét ?

Bài 20 : Học kì 1 số học sinh giỏi của lớp 6A bằng 3 phần 7 số học sinh còn lại . Song học kì II số học sinh giỏi tăng lên 9 bạn ( số học sinh cả lớp không đổi ) nên số học sinh giỏi bằng 3 phần 4 số học sinh còn lại . Hỏi học kì I lớp 6 A có bao nhiêu học sinh giỏi ?