Giải bài tập toán thực tế lớp 8 giảm giá + trả góp | toán thực tế thầy lợi .

Giải bài tập toán thực tế lớp 8 giảm giá + trả góp | toán thực tế thầy lợi .

Giải bài tập toán thực tế lớp 8 giảm giá + trả góp | toán thực tế thầy lợi .
Đề bài trong một chương trình khuyến mãi , một cửa hàng giảm giá 15 phần tram khi khách hàng mua một máy tính xách tay . Giá ban đầu của mỗi chiếc máy tính khi chưa khuyến mãi là 22 triệu đồng . a ) hỏi giá bán của một chiếc máy tính xách tay khi đã khuyến mãu là bao nhiêu b) một khách hàng đã mua một máy tính trong chương trình khuyến mãi và anh ta sẽ trả góp toàn bộ số tiền đó trong 5 tháng , mỗi tháng số tiền trả góp đều như nhau . Hỏi mỗi tháng người đó phải trả bao nhiêu tiền .


toán thực tế lớp 8 chương 1 toán thực tế lớp 8 học kì 2 toán thực tế lớp 8 có đáp án toán thực tế lớp 8 hk2 toán thực tế lớp 8 hk1 toán thực tế lớp 8 học kì 1 toán thực tế lớp 8 đại số toán ứng dụng thực tế lớp 8 đề toán thực tế lớp 8 bài toán thực tế toán lớp 8