Toán lớp 10 Bài 4 Hệ trục tọa độ + tọa độ của các vecto u + v , u - v , k u | hình học thầy lợi

Toán lớp 10 Bài 4 Hệ trục tọa độ + tọa độ của các vecto u + v , u - v , k u | hình học thầy lợi chương 1 vecto

Toán lớp 10 Bài 4 Hệ trục tọa độ + tọa độ của các vecto u + v , u - v , k u | hình học thầy lợi


NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ LIÊN HỆ ZALO 0909496199 thầy lợi Gọi hotline thầy lợi 0392520176 hoặc 0842172951 NHẬN DẠY KÈM TẠI TRUNG TÂM 618/52/14 TỔ 3 PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH ĐƯỜNG ÂU CƠ TP HỒ CHÍ MINH liên hệ thầy lợi 618/32/5A TỔ 3 PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH ĐƯỜNG ÂU CƠ TP HỒ CHÍ MINH liên hệ thầy lợi dạy học trực tuyến https://www.facebook.com/dayhoctoanlo... toán lớp 10 https://www.youtube.com/watch?v=uTzfg... vật lí lớp 10 https://www.youtube.com/watch?v=uTzfg... hóa lớp 10 https://www.youtube.com/watch?v=uTzfg... Chương 1 Vectơ Bài 1 Các định nghĩa Khái niệm vectơ https://youtu.be/59kClznDHhM Hai vectơ cùng phương https://youtu.be/VoK8a96Kz8A Chứng minh ba điểm thẳng hàng bằng phương pháp 2 vectơ cùng phương https://youtu.be/KawDz4-ugFA Hai vectơ cùng hướng https://youtu.be/1_qF8Go6UeI Hai vectơ bằng nhau https://youtu.be/xIMpJM74V7U Vectơ không https://youtu.be/UoVb5yWSXvc Bài 2 Tổng và hiệu của hai vectơ Tổng của hai vectơ https://youtu.be/I2eEZT7QC7k Quy tắc hình bình hành https://youtu.be/bEvuXX6Q6k4 tính chất của phép tổng các vecto https://youtu.be/0V72XfvIDVg vectơ đối https://youtu.be/a1CO67vJb_k định nghĩa hiệu của hai vectơ https://youtu.be/4TpdiHoaw_k Quy tắc ba điểm https://youtu.be/acJCZ15Rst8 Quy tắc trừ https://youtu.be/4RN6FVfEtpA Chứng minh trung điểm của đoạn thẳng bằng phương pháp vecto https://youtu.be/dU8WQ7wW4qY Chứng minh trọng tâm của tam giác bằng phương pháp vecto https://youtu.be/sCvey-8n_4A Bài 3 Tích của vectơ với một số Định nghĩa https://youtu.be/ITLW4JJaRlc Tính chất https://youtu.be/N4-uYBNhWkY Trung điểm của đoạn thẳng https://youtu.be/c-VfRKJxrtw Trọng tâm của tam giác https://youtu.be/DrWcUNyfY20 Điều kiện để hai vecto cùng phương https://youtu.be/Ukl_XlLVMWE Phân tích một vecto theo hai vecto không cùng phương https://youtu.be/-a1U_sZrKis Chứng minh ba điểm thẳng hàng bằng hai vecto cùng phương https://youtu.be/3hpLJIUJb38 Bài 4 Hệ trục tọa độ Trục và độ dài đại số trên trục https://youtu.be/XffQocYMXV4 Hệ trục tọa độ Định nghĩa https://youtu.be/BvGZD2izucc Tọa độ của vecto https://youtu.be/tbaQ2mYRiJc Tọa độ của một điểm https://youtu.be/BBjVX_YoINc Liên hệ tọa độ của một điểm và tọa độ của vecto trong mặt phẳng https://youtu.be/FNcs8cUhSs8 Tọa độ cũa các vecto u + v , u – v, ku https://youtu.be/elu1EKOX29s bài 4 hệ trục tọa độ lớp 10 giải bài 4 hệ trục tọa độ bài 4 hệ trục tọa độ bài tập toán 10 bài 4 hệ trục tọa độ toán 10 bài 4 hệ trục tọa độ violet toán hình 10 bài 4 hệ trục tọa độ giải toán 10 bài 4 hệ trục tọa độ hình học 10 bài 4 hệ trục tọa độ toán lớp 10 bài 4 hệ trục tọa độ bài tập bài 4 hệ trục tọa độ