Toán lớp 10 Bài 4 Hệ trục tọa độ + liên hệ tọa độ của một điểm và tọa độ của vecto trong mặt phẳng

Toán lớp 10 Bài 4 Hệ trục tọa độ + liên hệ tọa độ của một điểm và tọa độ của vecto trong mặt phẳng | hình học thầy lợi chương 1 vecto

Toán lớp 10 Bài 4 Hệ trục tọa độ + liên hệ tọa độ của một điểm và tọa độ của vecto trong mặt phẳng
NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ LIÊN HỆ ZALO 0909496199 thầy lợi Gọi hotline thầy lợi 0392520176 hoặc 0842172951 NHẬN DẠY KÈM TẠI TRUNG TÂM 618/52/14 TỔ 3 PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH ĐƯỜNG ÂU CƠ TP HỒ CHÍ MINH liên hệ thầy lợi 618/32/5A TỔ 3 PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH ĐƯỜNG ÂU CƠ TP HỒ CHÍ MINH liên hệ thầy lợi


dạy học trực tuyến https://www.facebook.com/dayhoctoanlo... toán lớp 10 https://www.youtube.com/watch?v=uTzfg... vật lí lớp 10 https://www.youtube.com/watch?v=uTzfg... hóa lớp 10 https://www.youtube.com/watch?v=uTzfg... Chương 1 Vectơ Bài 1 Các định nghĩa Khái niệm vectơ https://youtu.be/59kClznDHhM Hai vectơ cùng phương https://youtu.be/VoK8a96Kz8A Chứng minh ba điểm thẳng hàng bằng phương pháp 2 vectơ cùng phương https://youtu.be/KawDz4-ugFA Hai vectơ cùng hướng https://youtu.be/1_qF8Go6UeI Hai vectơ bằng nhau https://youtu.be/xIMpJM74V7U Vectơ không https://youtu.be/UoVb5yWSXvc Bài 2 Tổng và hiệu của hai vectơ Tổng của hai vectơ https://youtu.be/I2eEZT7QC7k Quy tắc hình bình hành https://youtu.be/bEvuXX6Q6k4 tính chất của phép tổng các vecto https://youtu.be/0V72XfvIDVg vectơ đối https://youtu.be/a1CO67vJb_k định nghĩa hiệu của hai vectơ https://youtu.be/4TpdiHoaw_k Quy tắc ba điểm https://youtu.be/acJCZ15Rst8 Quy tắc trừ https://youtu.be/4RN6FVfEtpA Chứng minh trung điểm của đoạn thẳng bằng phương pháp vecto https://youtu.be/dU8WQ7wW4qY Chứng minh trọng tâm của tam giác bằng phương pháp vecto https://youtu.be/sCvey-8n_4A Bài 3 Tích của vectơ với một số Định nghĩa https://youtu.be/ITLW4JJaRlc Tính chất https://youtu.be/N4-uYBNhWkY Trung điểm của đoạn thẳng https://youtu.be/c-VfRKJxrtw Trọng tâm của tam giác https://youtu.be/DrWcUNyfY20 Điều kiện để hai vecto cùng phương https://youtu.be/Ukl_XlLVMWE Phân tích một vecto theo hai vecto không cùng phương https://youtu.be/-a1U_sZrKis Chứng minh ba điểm thẳng hàng bằng hai vecto cùng phương https://youtu.be/3hpLJIUJb38 Bài 4 Hệ trục tọa độ Trục và độ dài đại số trên trục https://youtu.be/XffQocYMXV4 Hệ trục tọa độ Định nghĩa https://youtu.be/BvGZD2izucc Tọa độ của vecto https://youtu.be/tbaQ2mYRiJc Tọa độ của một điểm https://youtu.be/BBjVX_YoINc Liên hệ tọa độ của một điểm và tọa độ của vecto trong mặt phẳng https://youtu.be/FNcs8cUhSs8 bài 4 hệ trục tọa độ lớp 10 giải bài 4 hệ trục tọa độ bài 4 hệ trục tọa độ bài tập toán 10 bài 4 hệ trục tọa độ toán 10 bài 4 hệ trục tọa độ violet toán hình 10 bài 4 hệ trục tọa độ giải toán 10 bài 4 hệ trục tọa độ hình học 10 bài 4 hệ trục tọa độ toán lớp 10 bài 4 hệ trục tọa độ bài tập bài 4 hệ trục tọa độ