KIẾN THỨC VẬT LÝ CẤP 2 ( lớp 6, 7, 8, 9 )

KIẾN THỨC VẬT LÝ CẤP 2 ( lớp 6, 7, 8, 9 ) đây là toàn bộ kiến thức môn vật lý do bộ giáo dục Việt Nam soạn thảo , mình chỉ biên tập lại để phù hợp cho những học sinh cần ôn lại kiến thức môn lý thôi nhé , chứ mình không phải là nhà phát minh nhé . Các bạn có ý kiến gì giúp cho trang phát triển thì cứ nhắn nhé cám ơn nhiều

LÝ LỚP 6
LÝ LỚP 7
LÝ LỚP 8
LÝ LỚP 9