Kiến thức môn vật lý cấp 1 ( lớp 1, 2, 3, 4, 5 )

Kiến thức môn vật lý cấp 1 ( lớp 1, 2, 3, 4, 5 ) đây không phải kiến thức vật lý do bộ giáo dục Việt Nam mà là chương trình dạy vật lý theo hình thức nghiên cứu bằng những thí nghiệm thực tế để rút ra những định luật , định nghĩa và hiểu bản chất của vật lý