KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC TỪ CẤP 1 ĐẾN ĐẠI HỌC

Môn hóa học là môn học được Bộ Giáo Dục Việt Nam cho vào chương trình cấp 2 từ năm lớp 8 đến lớp 12 , còn bạn nào học đại học chuyên ngành hóa mới học tiếp môn hóa học ,... Nhưng do nhu cầu môn học thực hành nên bên mình sẽ có chương trình học hóa học bằng thực hành cho những bạn nhỏ từ cấp 1 nhé ,.. phụ huynh nào quan tâm đến chương trình thì liên hệ nhé