KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC CẤP 2 ( TỪ LỚP 6 ĐẾN LỚP 9 )

Hóa học được bộ giáo dục Việt Nam cho vào chương trình học trung học cơ sở từ năm lớp 8 , nhưng gia sư online lại có hóa học lớp 6, hóa học lớp 7 là do kết hợp chương trình Việt Nam và nước ngoài để có những bài dạy bằng phương pháp thực hành nhé . Mong phụ huynh theo dõi để giúp con em mình học hóa học mà không chán nhé

KIẾN THỨC MÔN HÓA TRUNG HỌC CƠ SỞ