Toán lớp 7 Bài 2 Cộng, trừ số hữu tỉ Chương 1 Số Hữu tỉ SốThực thầy lợi toán đại số lớp 7 tập 1

Toán lớp 7 Bài 2 Cộng, trừ số hữu tỉ Chương 1 Số Hữu tỉ SốThực thầy lợi toán đại số lớp 7 tập 1 2 toan lop 7 chuong 1 so huu ti so thuc bai 2 cong tru so huu ti

Toán lớp 7 Bài 2 Cộng, trừ số hữu tỉ Chương 1 Số Hữu tỉ SốThực thầy lợi toán đại số lớp 7 tập 1
cộng trừ số hữu tỉ cộng trừ số hữu tỉ toán 7 cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 violet cộng trừ số hữu tỉ sách bài tập cộng trừ số hữu tỉ giải bài tập cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 bài tập cộng trừ số hữu tỉ bài 8 cộng trừ số hữu tỉ bài tập trang 10 cộng trừ số hữu tỉ toán lớp 7 bài 2 cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 cộng trừ số hữu tỉ bài tập bài giảng cộng trừ số hữu tỉ cộng trừ nhân chia số hữu tỉ cộng trừ hai số hữu tỉ cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 sách bài tập cộng trừ số hữu tỷ thầy quang bài 2 cộng trừ số hữu tỉ toán lớp 7 cộng trừ số hữu tỉNHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ LIÊN HỆ ZALO 0909496199 trong giờ hành chính giúp mình nhé NHẬN DẠY KÈM TẠI TRUNG TÂM 618/52/14 TỔ 3 PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH ĐƯỜNG ÂU CƠ TP HỒ CHÍ MINH liên hệ CÔ THÚY 0907540721 dạy học trực tuyến https://www.facebook.com/dayhoctoanlo... toán lớp 7 https://www.youtube.com/watch?v=uTzfg... vật lí lớp 7 https://www.youtube.com/watch?v=uTzfg... Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ https://youtu.be/xk-adHhOmx0 Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ https://youtu.be/98tL-2M17V8 Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) Bài 7: Tỉ lệ thức Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn Bài 10: Làm tròn số Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai Bài 12: Số thực Chương 2: Hàm số và đồ thị Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch Bài 5: Hàm số Bài 6: Mặt phẳng tọa độ Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Bài 1: Hai góc đối đỉnh Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Bài 4: Hai đường thẳng song song Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Bài 6: Từ vuông góc đến song song Bài 7: Định lí Chương 2: Tam giác Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác Bài 2: Hai tam giác bằng nhau Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c) Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g) Bài 6: Tam giác cân Bài 7: Định lí Pi-ta-go Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Chương 3: Thống kê Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số - Luyện tập (trang 8-9) Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu - Luyện tập (trang 12) Bài 3: Biểu đồ Bài 4: Số trung bình cộng Chương 4: Biểu thức đại số Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số Bài 3: Đơn thức Bài 4: Đơn thức đồng dạng Bài 5: Đa thức Bài 6: Cộng, trừ đa thức Bài 7: Đa thức một biến Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường thẳng đồng quy của tam giác Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác cộng trừ số hữu tỉ cộng trừ số hữu tỉ toán 7 cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 violet cộng trừ số hữu tỉ sách bài tập cộng trừ số hữu tỉ giải bài tập cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 bài tập cộng trừ số hữu tỉ bài 8 cộng trừ số hữu tỉ bài tập trang 10 cộng trừ số hữu tỉ toán lớp 7 bài 2 cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 cộng trừ số hữu tỉ bài tập bài giảng cộng trừ số hữu tỉ cộng trừ nhân chia số hữu tỉ cộng trừ hai số hữu tỉ cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 sách bài tập cộng trừ số hữu tỷ thầy quang bài 2 cộng trừ số hữu tỉ toán lớp 7 cộng trừ số hữu tỉ cộng trừ số hữu tỉ cộng trừ số hữu tỉ toán 7 cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 violet cộng trừ số hữu tỉ sách bài tập cộng trừ số hữu tỉ giải bài tập cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 bài tập cộng trừ số hữu tỉ bài 8 cộng trừ số hữu tỉ bài tập trang 10 cộng trừ số hữu tỉ toán lớp 7 bài 2 cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 cộng trừ số hữu tỉ bài tập bài giảng cộng trừ số hữu tỉ cộng trừ nhân chia số hữu tỉ cộng trừ hai số hữu tỉ cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 sách bài tập cộng trừ số hữu tỷ thầy quang bài 2 cộng trừ số hữu tỉ toán lớp 7 cộng trừ số hữu tỉ cộng trừ số hữu tỉ cộng trừ số hữu tỉ toán 7 cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 violet cộng trừ số hữu tỉ sách bài tập cộng trừ số hữu tỉ giải bài tập cộng trừ số hữu tỉ lớp 7 bài tập cộng trừ số hữu tỉ bài 8