Toán thực tế lớp 8 | tính S , v , t khi cho biết hai dữ liệu còn lại

oán thực tế lớp 8 tính quảng đường s , vận tốc v, thời gian t với đề bài cho quảng đường A đến B là 33 k với vận tốc cố định , sau khi đi đến B anh ấy chạy hướng khác cũng đi từ A đến B với quảng đường dài hơn 29 km và với vận tốc cao hơn lúc đầu là 3 km/h . biết thời gian lúc sau nhanh hơn thời gian lúc đầu là 1h 30 phút tìm vận tốc NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ LIÊN HỆ ZALO 0909496199
https://www.youtube.com/watch?v=yfYEdM4jvN8
facebook https://www.facebook.com/dayhoctoanlop9tructuyen/
toán lớp 5 https://www.youtube.com/watch?v=DvL1LNjQjyg&list=PLidK1VaE4fKdpdPnQ57HfwcL0GTWcpWJX
toán lớp 6 https://www.youtube.com/watch?v=XOGxjcpH2jc&list=PLidK1VaE4fKeLvXAYreGdLgnCec4B6tP6
toán lớp 7
toán lớp 8 https://www.youtube.com/watch?v=cffwtFzsCdc&list=PLidK1VaE4fKdO5CgaxC6RXqI1bs-903Vy
toán lớp 9 https://www.youtube.com/watch?v=8bzit141zqw&list=PLidK1VaE4fKeJ9RKDje4hFJlD6q3rOloG
toán lớp 12 https://www.youtube.com/watch?v=yXwcKzK-VRw&list=PLidK1VaE4fKfG5TL52FpKuzlvoUtwvKL_