tính thể tích khối chóp toán đại số 12

tính thể tích khối chóp toán đại số 12
cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi cạnh a , đường chéo AC = a , tam giá SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy , góc giữa (SCD) và đáy bằng 45 độ
tính thể tích khối chóp đã cho
tính thể tích khối chóp toán đại số 12  cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi cạnh a , đường chéo AC = a , tam giá SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy , góc giữa (SCD) và đáy bằng 45 độ  tính thể tích khối chóp đã cho
bài giải 
tính thể tích khối chóp toán đại số 12  cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi cạnh a , đường chéo AC = a , tam giá SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy , góc giữa (SCD) và đáy bằng 45 độ  tính thể tích khối chóp đã choNHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ LIÊN HỆ ZALO 0909496199
https://www.youtube.com/watch?v=7Q6ea3e5Yhc
facebook https://www.facebook.com/dayhoctoanlop9tructuyen/
toán lớp 5 https://www.youtube.com/watch?v=DvL1LNjQjyg&list=PLidK1VaE4fKdpdPnQ57HfwcL0GTWcpWJX
toán lớp 6 https://www.youtube.com/watch?v=XOGxjcpH2jc&list=PLidK1VaE4fKeLvXAYreGdLgnCec4B6tP6
toán lớp 7
toán lớp 8 https://www.youtube.com/watch?v=cffwtFzsCdc&list=PLidK1VaE4fKdO5CgaxC6RXqI1bs-903Vy
toán lớp 9 https://www.youtube.com/watch?v=8bzit141zqw&list=PLidK1VaE4fKeJ9RKDje4hFJlD6q3rOloG
toán lớp 12 https://www.youtube.com/watch?v=yXwcKzK-VRw&list=PLidK1VaE4fKfG5TL52FpKuzlvoUtwvKL_