Phấn tích đa thức thành nhân tử x mũ 10 + x mũ 5 +1 | toán đại số lớp 12

Phấn tích đa thức thành nhân tử x mũ 10 + x mũ 5 +1 | toán đại số lớp 12
bài giải bằng cách cộng trừ thêm hạng tử 

NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ LIÊN HỆ ZALO 0909496199
https://www.youtube.com/watch?v=7Q6ea3e5Yhc
facebook https://www.facebook.com/dayhoctoanlop9tructuyen/
toán lớp 5 https://www.youtube.com/watch?v=DvL1LNjQjyg&list=PLidK1VaE4fKdpdPnQ57HfwcL0GTWcpWJX
toán lớp 6 https://www.youtube.com/watch?v=XOGxjcpH2jc&list=PLidK1VaE4fKeLvXAYreGdLgnCec4B6tP6
toán lớp 7
toán lớp 8 https://www.youtube.com/watch?v=cffwtFzsCdc&list=PLidK1VaE4fKdO5CgaxC6RXqI1bs-903Vy
toán lớp 9 https://www.youtube.com/watch?v=8bzit141zqw&list=PLidK1VaE4fKeJ9RKDje4hFJlD6q3rOloG
toán lớp 12 https://www.youtube.com/watch?v=yXwcKzK-VRw&list=PLidK1VaE4fKfG5TL52FpKuzlvoUtwvKL_