hệ thức lượng trong tam giác vuông | toán lớp 9

hệ thức lượng trong tam giác vuông toán lớp 9 đề bài Cho tam giác ABC với BC 11 cm , góc ABC bằng 38 độ , góc ACB bằng 30 độ tính AN , AC NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ LIÊN HỆ ZALO 0909496199
https://www.youtube.com/watch?v=7Q6ea3e5Yhc
facebook https://www.facebook.com/dayhoctoanlop9tructuyen/
toán lớp 5 https://www.youtube.com/watch?v=DvL1LNjQjyg&list=PLidK1VaE4fKdpdPnQ57HfwcL0GTWcpWJX
toán lớp 6 https://www.youtube.com/watch?v=XOGxjcpH2jc&list=PLidK1VaE4fKeLvXAYreGdLgnCec4B6tP6
toán lớp 7
toán lớp 8 https://www.youtube.com/watch?v=cffwtFzsCdc&list=PLidK1VaE4fKdO5CgaxC6RXqI1bs-903Vy
toán lớp 9 https://www.youtube.com/watch?v=8bzit141zqw&list=PLidK1VaE4fKeJ9RKDje4hFJlD6q3rOloG
toán lớp 12 https://www.youtube.com/watch?v=yXwcKzK-VRw&list=PLidK1VaE4fKfG5TL52FpKuzlvoUtwvKL_