Toán thực tế lớp 6 | mua điện máy giảm giá đợt 1, giảm đợt 2 so với đợi 1

okĐỀ BÀI : một cửa hàng bán đồ điện tử muốn giảm giả đợt 1 15 phần trăm , sau đó do gần đến tết nên cửa hàng lại muốn giảm giá thêm 10 phần trăm ( so với đợt 1 ) nên số tiền cần bán đồ điện tử đó là 6464250 đồng . hỏi số tiền lúc đầu mà cửa hàng muốn bán là bao nhiêu Toán thực tế lớp 6 | mua điện máy giảm giá đợt 1, giảm đợt 2 so với đợi 1 toan thuc te lop 6 mua dien may giam gia dot 1 giam gia dot 2 so voi doi 1 facebook https://www.facebook.com/dayhoctoanlo... toán thực tế lớp 6 hk1 toán thực tế lớp 6 bài toán thực tế lớp 6 các bài toán thực tế lớp 6