HỎI ĐÁP TOÁN LỚP 9 | bài toán về căn bậc hai số học và cái kết đề sai

HỎI ĐÁP TOÁN LỚP 9 | bài toán về căn bậc hai số học và cái kết đề saiHỎI ĐÁP TOÁN LỚP 9 | bài toán về căn bậc hai số học và cái kết đề sai hoi dap toan lop 9 bai toan ve can bac hai so hoc de sai đề : căn ( căn 6+42 )- căn ( căn (6)-42) facebook https://www.facebook.com/dayhoctoanlo... căn bậc hai số học của 16 căn bậc hai số học của 121 căn bậc hai số học của 25 căn bậc hai số học của 81 căn bậc hai số học của 9 là gì căn bậc hai số học của 16 là bao nhiêu căn bậc hai số học của 49 căn bậc hai số học của 361 là căn bậc hai số học của 6 76 căn bậc hai số học 9 căn bậc hai số học căn bậc hai số học của 9 căn bậc hai số học của số a không âm là căn bậc hai số học là gì căn bậc hai số học của 9 là số 6.76 có căn bậc hai số học là