Hỏi đáp toán | chứng minh bất đẳng thức thỏa mãn yêu cầu bài toánCho a,b,c la cac so thuc duong thoa man a+b+c=1.CMR Cho a,b,c la cac so thuc duong thoa man Hỏi đáp toán | chứng minh bất đẳng thức thỏa mãn yêu cầu bài toán https://www.youtube.com/watch?v=3xLYa... https://www.facebook.com/dayhoctoanlo... 1/(a+b) ≤ 1/4( 1/a + 1/b) Xét: c + 1 = c + a + b + c ab/(c + 1) ≤ ab/4.[1/(a + c) + 1/(b + c)] Tương tự: bc/(a+1) ≤ bc/4.[1/( a + c) + 1/(b + a)] ca/(b+1) ≤ ac/4.[1/(a + b) + 1/(c + b)] Cộng lại: ab/(c+1) + bc/(a+1) + ca/(b+1) ≤ 1/4{ ab/(a + c)+ab/(b + c)+bc/(a + c)+bc/(a + b)+ac/(a+b)+ac/(b+c)} Cộng lại + rút gọn mẫu số. ab/(c+1) + bc/(a+1) + ca/(b+1) ≤ 1/4( a + b +c) = 1/4 Dấu '=' xảy ra khi a = b = c bài tập bất đẳng thức lớp 10 bài tập bất đẳng thức cosi bài tập bất đẳng thức lớp 10 sgk bài tập bất đẳng thức lớp 10 violet bài tập bất đẳng thức 10 bài tập bất đẳng thức cơ bản bài tập bất đẳng thức cauchy bài tập bất đẳng thức lớp 10 cơ bản bài tập bất đẳng thức lớp 9 bài tập bất đẳng thức và bất phương trình lớp 10 bài tập bất đẳng thức bài tập bất đẳng thức cosi lớp 10 bài tập bất đẳng thức am-gm bài tập bất đẳng thức và cách giải bài tập bất đẳng thức và lời giải bài tập bất đẳng thức và cực trị đại số bài tập bất đẳng thức hay và khó 50 bài tập bất đẳng thức và cực trị