Cách tính nhanh phép cộng , trù hai phân số khác mãu | tính nhanh | toán lớp 6

Cách tính nhanh phép cộng , trù hai phân số khác mãu | tính nhanh | toán lớp 6

  • Vẽ hai elip chéo nhau tạo thành hình con bướm. Nhân hai số trong hình elip rồi viết kết quả lên đầu con bướm.
  • Sau đó, trừ (hoặc cộng) hai số đó, ta được tử số của kết quả. Nhân hai mẫu số với nhau tạo thành mẫu số chung (trong hình là 4 x 5 = 20).
  • Ghép tử số với mẫu số chung, ta được phân số mới là kết quả phép tính.
DẠY HỌC TOÁN ONLINE https://goo.gl/4Xk2UG
QUẢNG CÁO HANDMADE , ORIGAMI , THỦ CÔNG
Facebook : https://goo.gl/aMh26q Gấp cây quạt bằng giấy https://goo.gl/RcWqmb Gấp balo https://goo.gl/fXStjk Gấp notebook https://goo.gl/gP6s3a Gấp hoa hồng đơn giản https://goo.gl/PXaFYk Làm cây phát tài https://goo.gl/SRQgZi Gấp chuông gió https://goo.gl/dfBNmr Gấp thiệp khinh khí cầu 3d https://goo.gl/8wkM8R Gấp trái tim đơn giản https://goo.gl/vT9Jko Gấp trái tim tỏ tình https://goo.gl/yrwkkP Gấp cây súng lục https://goo.gl/X5CESb Gấp con hạc giấy https://goo.gl/mrYrGC Gấp trá tim bằng tiền giấy https://goo.gl/KdssFH Gấp con thỏ ăn cà rốt https://goo.gl/KLP4KP