Cách nhân số có ba chữ số với số có hai chữ số nhanh bằng tính tổng giao điểm của đường thẳng

Cách nhân số có ba chữ số với số có hai chữ số nhanh bằng tính tổng giao điểm của đường thẳng

  • Đây là phương pháp dạy tính phép nhân bằng đường thẳng phổ biến ở Nhật Bản. Với cách tính này, bạn hoàn toàn có thể thực hiện nhân hai số có 2 chữ số hoặc hai số có 3 chữ số với nhau. Bước đầu tiên, ta vẽ các đường thẳng để đại diện cho mỗi chữ số và đan chéo nhau như hình trên. Điều quan trọng là bạn phải luôn nhớ quy tắc từ trái sang phải, kể cả khi vẽ đường thẳng.
  • Chia hình vẽ thành các phần đại diện cho hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.
  • Từ trái sang phải, bạn đếm các điểm giao nhau trong mỗi phần và viết kết quả.
  • cach nhan so co 3 chu so voi so co hai chu so nhanh