Cách nhân nhanh hai xố có hai chữ số gần bằng 100 | tính nhanh | kiến thức toán

Cách nhân nhanh hai xố có hai chữ số gần bằng 100 | tính nhanh | kiến thức toán cach nhan hai so co hai chu so gan bang 100

  • Phép nhân càng phức tạp khi hai số càng lớn. Tuy nhiên, với phương pháp này, bạn sẽ nhận thấy rằng các số càng lớn càng dễ thực hiện. 
  • Trước hết, lấy 100 trừ đi mỗi số, ta được hai số mới. 
  • Tiếp đó, bạn tính tổng hai số mới, lấy 100 trừ đi kết quả đó ta được con số hàng nghìn và hàng trăm. 
  • Quay trở lại kết quả của hai phép tính đầu tiên, nhân hai số mới với nhau sẽ cho kết quả hàng chục và hàng đơn vị.


DẠY HỌC TOÁN ONLINE https://goo.gl/4Xk2UG
QUẢNG CÁO HANDMADE , ORIGAMI , THỦ CÔNG Facebook : https://goo.gl/aMh26q Gấp cây quạt bằng giấy https://goo.gl/RcWqmb Gấp balo https://goo.gl/fXStjk Gấp notebook https://goo.gl/gP6s3a Gấp hoa hồng đơn giản https://goo.gl/PXaFYk Làm cây phát tài https://goo.gl/SRQgZi Gấp chuông gió https://goo.gl/dfBNmr Gấp thiệp khinh khí cầu 3d https://goo.gl/8wkM8R Gấp trái tim đơn giản https://goo.gl/vT9Jko Gấp trái tim tỏ tình https://goo.gl/yrwkkP Gấp cây súng lục https://goo.gl/X5CESb Gấp con hạc giấy https://goo.gl/mrYrGC Gấp trá tim bằng tiền giấy https://goo.gl/KdssFH Gấp con thỏ ăn cà rốt https://goo.gl/KLP4KP