bài toán khó giải không được và cái kết
bài toán khó giải không được và cái kết xem miêu tả để xem hướng dẫn bài toán : chứng minh bdt 1/(a+b) ≤ 1/4( 1/a + 1/b) Xét: c + 1 = c + a + b + c ab/(c + 1) ≤ ab/4.[1/(a + c) + 1/(b + c)] Tương tự: bc/(a+1) ≤ bc/4.[1/( a + c) + 1/(b + a)] ca/(b+1) ≤ ac/4.[1/(a + b) + 1/(c + b)] Cộng lại: ab/(c+1) + bc/(a+1) + ca/(b+1) ≤ 1/4{ ab/(a + c)+ab/(b + c)+bc/(a + c)+bc/(a + b)+ac/(a+b)+ac/(b+c)} Cộng lại + rút gọn mẫu số. ab/(c+1) + bc/(a+1) + ca/(b+1) ≤ 1/4( a + b +c) = 1/4 Dấu '=' xảy ra khi a = b = c chứng minh bdt 1/(a+b) ≤ 1/4( 1/a + 1/b) https://www.youtube.com/watch?v=uEgfy... chứng minh bdt ab/(c+1) + bc/(a+1) + ca/(b+1) ≤ 1/4 https://www.youtube.com/watch?v=3xLYa... facebook https://www.facebook.com/dayhoctoanlo... bài tập bất đẳng thức lớp 10 bài tập bất đẳng thức cosi bài tập bất đẳng thức lớp 10 sgk bài tập bất đẳng thức lớp 10 violet bài tập bất đẳng thức 10 bài tập bất đẳng thức cơ bản bài tập bất đẳng thức cauchy bài tập bất đẳng thức lớp 10 cơ bản bài tập bất đẳng thức lớp 9 bài tập bất đẳng thức và bất phương trình lớp 10 bài tập bất đẳng thức bài tập bất đẳng thức cosi lớp 10 bài tập bất đẳng thức am-gm bài tập bất đẳng thức và cách giải bài tập bất đẳng thức và lời giải bài tập bất đẳng thức và cực trị đại số bài tập bất đẳng thức hay và khó 50 bài tập bất đẳng thức và cực trị bài tập bất đẳng thức có đáp án bài tập bất đẳng thức cosi có đáp án bài tập về bất đẳng thức và bất phương trình giáo án bài tập bất đẳng thức bài tập bất đẳng thức lớp 10 có lời giải bài tập bất đẳng thức bunhiacopxki