Toán thực tế lớp 6 | phương trình bậc nhất một ẩn chứa phân số | hỏi đáp toán lớp 6

Toán thực tế bắt đầu được áp dụng rộng rãi lâu rồi nhưng về sau được dùng trong thi cử nhiều hơn rất nhiều nhé
Để giải được nhiều dạng bài tập toán thực tế lớp 6 bạn nên hiểu được ngôn ngữ toán và có những nhận định và đúc kết nhé ...
t heo mình nên có cách tóm tắt trước rồi mới giải được
đề toán nhé :
Cho thùng dầu thứ nhất 40 lít biết 1/5 thùng dầu thứ nhất bằng 1/10 thùng dầu thứ 2 . Hỏi thùng dầu thứ 2 bao nhiêu lít dầu 


xem nhéfacebook : https://www.facebook.com/dayhoctoanlop9tructuyen/