Số tự nhiên là tập hợp các số được xác định như thế nào | toán lớp 6

Khi nói đến số tự nhiên các bạn đều biết là 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó là lớp 1 đến lớp 5 sau đó về sau giáo viên mở rộng ra thêm số tự nhiêu được hình thành ( hay còn gọi là kết hợp với các số đó ) để tạo thành một tập hợp số tự nhiên nhiều số hơn nữa
xem nhé