N sao là tập hợp các số tự nhiên khác 0

N sao là tập hợp số tự nhiên bỏ đi số 0 mà thôi , thật dễ hiểu đúng không ạ , có số 0 thì không phải là N sao ...
xem rồi sẽ hiểufacebook : https://www.facebook.com/dayhoctoanlop9tructuyen/