Giải phương trình chứa giá trị tuyệt đối | hỏi đáp toán lớp 6

Bài toán về giá trị tuyệt đối được tận dụng triệt để trong các con số , lẫn các tham số ( biến ) giúp cho các đề toán thêm phong phú thêm giúp ích cho các bạn hiểu hơn về giá trị tuyệt
ví dụ bài toán về giải phương trình về giá trị tuyệt đó
|x-1|-x+1=0

xem cách giải nhéfacebook : https://www.facebook.com/dayhoctoanlop9tructuyen/